Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Reform af den fælles fiskeripolitik

Reform af den fælles fiskeripolitik

En ny fælles fiskeripolitik fra den 1. januar 2014

Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny fælles fiskeripolitik, som træder i kraft fra den 1. januar 2014. Den nye fælles fiskeripolitik sigter mod at få fiskebestandene tilbage på et bæredygtigt niveau, sætte en stopper for fiskerimetoder, der indebærer ressourcespild, samt skabe muligheder for beskæftigelse og vækst i kystområderne. For at dette skal lykkes, fokuserer politikken især på at forbyde udsmid, styrke sektoren og decentralisere beslutningsprocesser, prioritere akvakulturen, støtte småfiskeri, forbedre den videnskabelige viden om bestandenes tilstand og endelig at tage ansvar i fremmede farvande gennem EU's internationale aftaler.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er det finansieringsinstrument, der skal yde støtte til at gennemføre reformen af den fælles fiskeripolitik og sætte skub i Europas blå økonomi. Den 25. januar nåede Europa-Parlamentet og Rådet en politisk aftale om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2014-2020. Aftalen er et afgørende skridt mod fondens ikrafttrædelse senere på året, når Europa-Parlamentet har vedtaget teksterne i april 2014.

Hav- og Fiskerifonden vil yde støtte til at genopbygge fiskebestandene, mindske fiskeriets påvirkning af havmiljøet og gradvist eliminere unødvendigt udsmid. Modtagerne af støtten er småfiskeri, unge fiskere og lokalt fiskeri. Den skal fremme innovation, hjælpe lokalsamfund med at diversificere deres økonomier, finansiere projekter, som skaber ny beskæftigelse, og forbedre livskvaliteten langs de europæiske kyster. Fonden skal også støtte EU's akvakultur, så man kan udnytte dens fulde potentiale.