Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Rychlý prístup k dokumentaci

Reforma společné rybářské politiky

Reforma společné rybářské politiky

Nová společná rybářská politika od 1. ledna 2014

Novou společnou rybářskou politiku (SRP)  schválila Rada a Evropský parlament. Platí od 1. ledna 2014. Jejím cílem je vrátit populace ryb na udržitelnou úroveň, ukončit nehospodárné postupy při rybolovu a vytvořit nové pracovní příležitosti a růst v pobřežních oblastech. Opírá se o zákaz výmětů, větší pravomoci samotného odvětví a decentralizaci rozhodování. Prioritou se při tom stane akvakultura, podpora drobného rybolovu, rozšíření vědeckých poznatků o stavu populací a mezinárodní smlouvy, na jejichž základě přijme EU odpovědnost i v zahraničních vodách.

Evropský námořní a rybářský fond je finanční nástroj na podporu provádění reformované společné rybářské politiky (SRP) a podporu tzv. modré ekonomiky v Evropě obecně. 25. ledna 2014 bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) na období 2014–2020. Tato dohoda je rozhodujícím krokem k tomu, aby poté, co Evropský parlament přijme v dubnu 2014 příslušný předpis, fond EMFF vstoupil v platnost.

Fond EMFF podpoří obnovu rybích populací, omezení dopadu rybolovu na mořské prostředí a postupné odstranění nehospodárných výmětů. Podpora bude poskytována drobnému rybolovu, místního rybolovu a mladým rybářům. Zintenzivní inovační proces, pomůže pobřežním komunitám s diverzifikací jejich ekonomiky, bude financovat projekty vytvářející nové pracovní příležitosti a zvyšující kvalitu života v evropských pobřežních oblastech. Fond bude rovněž podporovat evropskou akvakulturu, aby plně rozvinula svůj potenciál.