Търсене
Абонирайте се за нашия електронен бюлетин
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Бърз достъп

Реформа на общата политика за рибарство

Нова обща политика в областта на рибарството от 1 януари 2014 г.

Новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) бе одобрена от Съвета и Парламента и влиза в сила от 1 януари 2014 г. Новата ОПОР има за цел да се възстановят устойчивите равнища на рибните запаси, да се сложи край на разточителните риболовни практики и да се създадат нови възможности за работа и растеж в крайбрежните райони. За да се постигне това, тя е насочена към забрана на изхвърлянията на улов, предоставяне на повече права на сектора и децентрализиране на вземането на решения, определяне на аквакултурата за приоритет, подкрепа за дребномащабния риболов, подобряване на научните познания за състоянието на запасите и поемане на отговорност в чужди води чрез международните споразумения на ЕС.

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е инструментът за финансиране, с който ще се подкрепя изпълнението на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) и ще се насърчава европейската „синя икономика“. На 25 януари Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г. Споразумението е от решаващо значение, за да може ЕФМДР да започне да функционира по-късно през годината, след като Европейският парламент приеме текстовете през април 2014 г.

Със средствата от ЕФМДР ще се подпомагат възстановяването на рибните запаси, намаляването на въздействието на риболова върху морската среда и постепенното премахване на разточителните практики на изхвърляне на улов. Ще се предоставя подкрепа за дребномащабния и местния риболов и за младите рибари. Ще се насърчават иновациите, ще се помага на общностите да диверсифицират своите икономики, ще се финансират проекти, с които се създават нови работни места, и ще се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие. Със средства от фонда ще се подпомага и европейската аквакултура, за да може тя да развие напълно потенциала си.

Ключови етапи на реформата
Европейски съвет  Европейски съвет   Европейски парламент  Европейски парламент   Европейска комисия  Европейска комисия  
Кликнете върху всяко заглавие за допълнителна информация.

28/01/2014
Commissioner Damanaki welcomes EMFF agreement
The European Commission has today welcomed the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the 2014-2020 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Още по темата
24/01/2014
Commissioner Damanaki to launch new campaign to promote sustainable fishing
On Monday 27 January, Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, will launch the European Commission's 'Inseparable' campaign to promote sustainable fishing across Europe at an event in Hamburg's International Maritime Museum, co-hosted by the city's mayor, Olaf Scholz.  The event builds on the momentum of the reform of the Common Fisheries Policy which came into force in January 2014. Още по темата
15/01/2014
Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Pan-European Conference for EU reform, London, UK Още по темата


Reforming European Fisheries