Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Naročite se na naš e-bilten
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Hitri dostop
Novice
Members of the Moroccan Parliament, who met in plenary on Wednesday 12th February, voted to approve the protocol between Morocco and the EU setting the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the fisheries partnership agreement between the two parties.
A new study is on-line

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je predlagani novi sklad za pomorsko in ribiško politiko EU za obdobje 2014–2020.

Novi sklad je namenjen:

 • podpori ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov,
 • podpori obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financiranju projektov za ustvarjanje novih delovnih mest in boljšo kakovost življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • lažjemu dostopu do finančnih sredstev.

Delovanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Sredstva iz novega sklada bodo skupaj z državnimi sredstvi namenjena sofinanciranju projektov.

 • Vsaki državi bo dodeljen delež celotnega proračuna sklada glede na velikost njene ribiške industrije.
 • Država bo nato pripravila operativni program, v katerem bo določila, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
 • Ko bo Komisija odobrila ta program, se bodo nacionalni organi sami odločili, katere projekte bodo financirali.
 • Nacionalni organi in Komisija bodo skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Predlog za novi evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)  COM(2011) 804

Uredba o skupnih določbah

Komisija si prizadeva za čim bolj učinkovito porabo sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ki vsebujejo finančne instrumente za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in ribištvo), zato je tudi za naslednje programsko obdobje predlagala uredbo o skupnih določbah (COM(2011)615). Uredba določa skupna pravila za vse evropske strukturne in investicijske sklade. Vključuje tudi določbe o pogojenosti, pregledu uspešnosti, ureditvi spremljanja, poročanja, ocenjevanja in pravila o upravičenosti.

Določbe sklada ESPR glede sistema upravljanja in nadzora ter finančnega upravljanja sklada so usklajene z določbami finančnih instrumentov kohezijske politike. Te določbe so prav tako vključene v uredbo o skupnih določbah (glej spremenjeni predlog spodaj).

 • 22. 4. 2013: Spremenjeni predlog uredbe o skupnih določbah COM(2013) 246

Priprava operativnih programov sklada za obdobje 2014–2020

Spodaj navedena tehnična navodila so obravnavali na sestankih strokovnih skupin sklada. Navodila bodo v pomoč organom v državah EU pri pripravi operativnih programov 2014–2020. V pripravi so dodatna tehnična navodila.

Delegirani akti

 • Primeri neskladnosti s pravili SRP (6) pdf - 246 KB [246 KB] English (en)
 • Ukrepi za zdravstveno varstvo in varnost (7) pdf - 366 KB [366 KB] English (en)
 • Izračun neto prihodka — inovacije za ohranjanje morskih bioloških virov (8) pdf - 143 KB [143 KB] English (en)
 • Dejavnosti nacionalnih omrežij (9) pdf - 98 KB [98 KB] English (en)
 • Vsebina in oblikovanje sistema spremljanja in vrednotenja (10) pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
 • Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemov (12) pdf - 250 KB [250 KB] English (en)
 • Načrt nadomestila za najbolj oddaljene regije (13) pdf - 425 KB [425 KB] English (en)
 • Dopustnost dejavnosti (15) pdf - 165 KB [165 KB] English (en)
 • Blažitev podnebnih sprememb (17) pdf - 117 KB [117 KB] English (en)
 • Naložbe v akvakulturo na odprtem morju in neprehransko akvakulturo (18) pdf - 172 KB [172 KB] English (en)
 • Akcijski načrt kot del lokalnih razvojnih strategij (19) pdf - 234 KB [234 KB] English (en)
 • Finančni popravek (22) pdf - 119 KB [119 KB] English (en)

Izvedbeni akti

 • Skupni kazalniki ESPR (3) pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • Nadzor ESPR (4) pdf - 380 KB [380 KB] English (en)
 • Letno poročilo o izvajanju (5) pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • Odobritev in spremembe operativnih programov (16) pdf - 246 KB [246 KB] English (en)
 • Višina državne pomoči (20) pdf - 168 KB [168 KB] English (en)
 • Seznam podatkov (21) pdf - 456 KB [456 KB] English (en)
 • Informiranje in obveščanje javnosti (23) pdf - 240 KB [240 KB] English (en)
  • Priloga 1 pdf - 173 KB [173 KB] English (en)
  • Priloga 2 pdf - 170 KB [170 KB] English (en)
 • Prednostne naloge nadzora (25) pdf - 146 KB [146 KB] English (en)

Smernice

 • Vsebina načrta ocenjevanja ESPR (1) pdf - 163 KB [163 KB] English (en)
 • Lokalne razvojne strategije v okviru EU in evropski strukturni in investicijski sklad
 • Skupni kazalniki (2) pdf - 230 KB [230 KB] English (en)
  • Priloga pdf - 490 KB [490 KB] English (en)
 • Izračun dodatnih stroškov ali izpad dohodka (11) pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Pogosta vprašanja o zbiranju podatkov pdf - 120 KB [120 KB] English (en)
 • Podnebne spremembe pdf - 462 KB [462 KB] English (en)
 • Okvir uspešnosti pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
 • Načrt proizvodnje in trženja pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Sledenje podnebnim spremembam (24) pdf - 394 KB [394 KB] English (en)
 • OSNUTEK – Smernice glede posebne predhodne pogojenosti ESPR pdf - 568 KB [568 KB] English (en)
 • OSNUTEK – Navodila za predhodno vrednotenje pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • OSNUTEK – Predloga za operativni program pdf - 749 KB [749 KB] English (en)
  • Priloga pdf - 98 KB [98 KB] English (en)

Dodatne informacije