Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Abbona fin-newsletter elettronika tagħna
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Quick access
Aħbarijiet
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Sfond

Għalfejn neħtieġu riforma?

Il-politika dwar is-sajd tal-Ewropa jeħtiġilha b'mod urġenti li ssirilha riforma. Il-bastimenti qed jaqbdu aktar ħut milli jistgħu jkunu riprodotti b'mod sikur, b'hekk l-ispeċijiet individwali tal-ħut qed jitnaqqsu u s-sistema ekoloġika marittima qed tkun mhedda. Illum il-ġurnata ħafna mill-ispeċijiet tal-ħut qed isir sajd fuqhom aktar milli suppost: 80% tal-ispeċijiet tal-Mediterran u 47% tal-ispeċijiet tal-Atlantiku. L-industrija tas-sajd qed ikollha anqas qbid u qed tiffaċċja ġejjieni inċert. Wasal iż-żmien biex is-sajd isir ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli.

Għanijiet tar-riforma

Billi l-ispeċijiet tal-ħut jerġgħu jilħqu l-livelli sostennibli, il-politika komuni tas-sajd il-ġdida (PSK) għandha l-għan li tipprovdi liċ-ċittadini tal-UE bi provvista fit-tul taż-żmien ta' ikel stabbli, sikur u tajjeb għas-saħħa. Hi tipprova twassal prosperità lis-settur tas-sajd, ittemm id-dipendenza fuq is-sussidji u toħloq opportunitajiet ġodda għall-impjiegi u l-iżvilupp maż-żoni tal-kosta. Fl-istess waqt, hi trawwem ir-responsabbiltà tal-industrija għall-immaniġġjar tajjeb tal-ibħra.

Green paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (PKS)

Fl-2009, il-Kummissjoni nediet dibattitu pubbliku wiesa' dwar il-mod kif jitmexxa s-sajd tal-UE. Il-Green paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (PKS) tagħha tagħti l-partijiet prinċipali tal-isfidi li s-sajd Ewropew qed jiffaċċja. Il-konsultazzjoni pubblika żvelat ċerti tweġibiet English (en) tassew interessanti minn ċittadini, organizzazzjonijiet u gvernijiet tal-UE. Aħna analizzajniehom u qassarniehom f'rapport fil-qosor dwar il-konsultazzjoni tar-riforma tal-PKS pdf - 156 KB [156 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .  

Bi preparazzjoni għall-proposti leġiżlattivi għar-riforma tal-PKS, żviluppajna xenarji differenti għall-politika tal-ġejjieni. Evalwajna r-riżultati tal-għażliet differenti u vvalutajna l-impatt tar-riforma, skont il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni.            

Dokumenti relatati:

  • Taqsira għall-Pubbliku pdf - 86 KB [86 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Preżentazzjoni bil-PowerPoint ppt8 - 3 MB [3 MB]