Pescuit

Consilii consultative

Consilii consultative

Consilii consultative

Map of the Advisory Councils

Consiliile consultative (CC) sunt organizații conduse de părțile interesate, care le furnizează Comisiei și statelor membre recomandări în domeniul gestionării pescuitului. Este vorba, de exemplu, despre opinii privind aspectele socio-economice și de conservare sau simplificarea normelor. Aceste consilii sunt consultate în contextul regionalizării. Ele trebuie să furnizeze, de asemenea, date pentru gestionarea pescuitului și pentru măsurile de conservare.

Pe lângă cele șapte consilii consultative de mai jos, noua PCP prevede crearea a patru noi consilii consultative pentru Marea Neagră, acvacultură, piețe și regiuni ultraperiferice.

Consiliile consultative sunt compuse din reprezentanți ai sectorului pescuitului și ai altor grupuri de interes, care dețin 60% și respectiv 40% din numărul de locuri din adunarea generală și comitetul executiv. Acestea primesc asistență financiară din partea UE, în calitate de organisme care urmăresc un obiectiv de interes european general.