Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Komitety doradcze

Map of the Advisory Councils

Komitety doradcze to organizacje zainteresowanych stron, których celem jest opracowywanie zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw UE w zakresie zarządzania rybołówstwem. Zalecenia te mogą obejmować wskazówki związane z ochroną środowiska i zasobów oraz ze społeczno-ekonomicznymi aspektami zarządzania, jak również z uproszczeniem przepisów. Komisja Europejska konsultuje się z komitetami doradczymi w sprawie regionalizacji. Komitety doradcze zajmują się również gromadzeniem danych dotyczących zarządzania rybołówstwem i środków ochrony.

Oprócz siedmiu obecnie działających komitetów doradczych, wyszczególnionych poniżej, w nowej wspólnej polityce rybołówstwa przewiduje utworzenie czterech nowych komitetów, zajmujących się Morzem Czarnym, akwakulturą, rynkami i regionami najbardziej oddalonymi.

W skład komitetów doradczych wchodzą przedstawiciele branży oraz innych grup interesów (którzy zajmują odpowiednio 60 i 40 proc. miejsc w zgromadzeniu ogólnym i w komitecie wykonawczym). Komitety otrzymują pomoc finansową UE, jako organy realizujące cele leżące w ogólnym interesie europejskim.