Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
Following the restoration of constitutional order in Guinea-Bissau, the EU and Guinea-Bissau have signed a new three-year fisheries Protocol under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the two parties. EU boats, mostly from Spain, Portugal, France, Greece and Italy, will now be able to resume fishing in local waters following a two year interruption.
The Commission welcomes that the EU, the Faroe Islands and Norway reached agreement on 21 November on an arrangement on mackerel fisheries for 2015.

Komitety doradcze

Map of the Advisory Councils

Komitety doradcze to organizacje zainteresowanych stron, których celem jest opracowywanie zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw UE w zakresie zarządzania rybołówstwem. Zalecenia te mogą obejmować wskazówki związane z ochroną środowiska i zasobów oraz ze społeczno-ekonomicznymi aspektami zarządzania, jak również z uproszczeniem przepisów. Komisja Europejska konsultuje się z komitetami doradczymi w sprawie regionalizacji. Komitety doradcze zajmują się również gromadzeniem danych dotyczących zarządzania rybołówstwem i środków ochrony.

Oprócz siedmiu obecnie działających komitetów doradczych, wyszczególnionych poniżej, w nowej wspólnej polityce rybołówstwa przewiduje utworzenie czterech nowych komitetów, zajmujących się Morzem Czarnym, akwakulturą, rynkami i regionami najbardziej oddalonymi.

W skład komitetów doradczych wchodzą przedstawiciele branży oraz innych grup interesów (którzy zajmują odpowiednio 60 i 40 proc. miejsc w zgromadzeniu ogólnym i w komitecie wykonawczym). Komitety otrzymują pomoc finansową UE, jako organy realizujące cele leżące w ogólnym interesie europejskim.