Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.

Adviesraden

Map of the Advisory Councils

De adviesraden (AR's) zijn door belanghebbenden geleide organisaties die de Commissie en de EU-landen adviseren op het gebied van visserijbeheer. Het kan gaan over instandhouding van bestanden en de sociaal-economische aspecten van beheer, en over vereenvoudiging van de regels. De adviesraden worden geraadpleegd in het kader van de regionalisering. Adviesraden moeten ook gegevens leveren voor het beheer van visgronden en instandhoudingsmaatregelen.

Naast de zeven bestaande (zie hieronder), voorziet het nieuwe GVB in de oprichting van vier nieuwe adviesraden voor de Zwarte Zee, de aquacultuur, de markten en de ultraperifere regio’s.

Adviesraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de visserijsector en van andere belangengroepen (met een 60% - 40% toewijzing van de zetels in de algemene vergadering en in het uitvoerend comité). Zij krijgen financiële steun van de EU als organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.