Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
Today the Commission adopted two draft plans to reduce the wasteful practice of discarding throwing overboard unwanted fish in the north western and south western waters of the Atlantic. These discard plans concern demersal fisheries, i.e. fish that feed on or near the sea bottom, and are temporary measures to phase out discarding and gradually put in place the landing obligation, a key component of the EU's reformed Common Fisheries Policy.
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella is making his first official visit to China this week. The visit is an opportunity to facilitate further the EU's cooperation with China and allow for the development of cooperation in environmental, maritime and fisheries policy.
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.

Adviesraden

Map of the Advisory Councils

De adviesraden (AR's) zijn door belanghebbenden geleide organisaties die de Commissie en de EU-landen adviseren op het gebied van visserijbeheer. Het kan gaan over instandhouding van bestanden en de sociaal-economische aspecten van beheer, en over vereenvoudiging van de regels. De adviesraden worden geraadpleegd in het kader van de regionalisering. Adviesraden moeten ook gegevens leveren voor het beheer van visgronden en instandhoudingsmaatregelen.

Naast de zeven bestaande (zie hieronder), voorziet het nieuwe GVB in de oprichting van vier nieuwe adviesraden voor de Zwarte Zee, de aquacultuur, de markten en de ultraperifere regio’s.

Adviesraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de visserijsector en van andere belangengroepen (met een 60% - 40% toewijzing van de zetels in de algemene vergadering en in het uitvoerend comité). Zij krijgen financiële steun van de EU als organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.