Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Nõuandekomisjonid

Map of the Advisory Councils

Nõuandekomisjonid on sidusrühmade juhitavad organisatsioonid, mis esitavad Euroopa Komisjonile ja ELi liikmesriikidele kalavarude majandamise teemalisi soovitusi. Need võivad hõlmata nõuandeid majandamise sotsiaal-majanduslike aspektide ja kaitse ning eeskirjade lihtsustamise kohta. Nõuandekomisjonidega konsulteeritakse piirkondadeks jaotamise kontekstis. Samuti peaksid nõuandekomisjonid andma oma panuse kalavarude majandamiseks ja kaitsemeetmete võtmiseks vajalike andmete kogumisse.

Lisaks praegusele seitsmele allpool loetletud nõuandekomisjonile nähakse uue ühise kalanduspoliitika raames ette nelja uue nõuandekomisjoni loomine järgmistes valdkondades: Must meri, vesiviljelus, turud ja äärepoolseimad piirkonnad.

Nõuandekomisjonid koosnevad asjaomase tööstusharu ja muude huvirühmade esindajatest (peaassamblee ja täitevkomitee kohtade suhe on 60%-40%). EL toetab nõuandekomisjone rahaliselt, sest need on Euroopa ühistes huvides tegutsevad asutused.