Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Nõuandekomisjonid

Map of the Advisory Councils

Nõuandekomisjonid on sidusrühmade juhitavad organisatsioonid, mis esitavad Euroopa Komisjonile ja ELi liikmesriikidele kalavarude majandamise teemalisi soovitusi. Need võivad hõlmata nõuandeid majandamise sotsiaal-majanduslike aspektide ja kaitse ning eeskirjade lihtsustamise kohta. Nõuandekomisjonidega konsulteeritakse piirkondadeks jaotamise kontekstis. Samuti peaksid nõuandekomisjonid andma oma panuse kalavarude majandamiseks ja kaitsemeetmete võtmiseks vajalike andmete kogumisse.

Lisaks praegusele seitsmele allpool loetletud nõuandekomisjonile nähakse uue ühise kalanduspoliitika raames ette nelja uue nõuandekomisjoni loomine järgmistes valdkondades: Must meri, vesiviljelus, turud ja äärepoolseimad piirkonnad.

Nõuandekomisjonid koosnevad asjaomase tööstusharu ja muude huvirühmade esindajatest (peaassamblee ja täitevkomitee kohtade suhe on 60%-40%). EL toetab nõuandekomisjone rahaliselt, sest need on Euroopa ühistes huvides tegutsevad asutused.