Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission is organising a selection procedure to fill five administrator posts at AD8 level within the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), in the fields of fisheries science and marine/maritime sciences. Deadline for applications: 31.07.2015.
Deadline for application: 10 August 2015. More information is available on NAFO website
The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.

Rådgivende råd

Map of the Advisory Councils

De rådgivende råd ledes af berørte organisationer og fremsætter henstillinger til Kommissionen og EU-landene om fiskeriforvaltning. Henstillingerne kan indeholde forslag om eksempelvis bevaring, de socioøkonomiske aspekter ved fiskeriforvaltning eller om forenkling af regler. De rådgivende råd bliver adspurgt inden for rammerne af regionalisering. De bør også bidrage til data for fiskeriforvaltning og bevarelsesforanstaltninger.

Ud over de syv eksisterende rådgivende råd angivet nedenfor, forudser den nye fælles fiskeripolitik, at der vil blive dannet fire nye rådgivende råd for hhv. Sortehavet, akvakulturen, markedet og regionerne i den yderste periferi.

Rådgivende råd består af repræsentanter fra industrien samt andre interessegrupper. I generalforsamlingen og bestyrelsen er fordelingen af pladser 60 % - 40 %. De får finansiel støtte fra EU i deres egenskab af organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af almindelig europæisk interesse.