Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Rådgivende råd

De rådgivende råd er stakeholderstyrede organisationer, som fremsætter henstillinger til Kommissionen og EU-landene om fiskeriforvaltning. Henstillingerne kan indeholde forslag om eksempelvis bevaring, om de socioøkonomiske aspekter ved fiskeriforvaltning eller om forenkling af reglerne. De rådgivende råd bliver hørt i forbindelse med regionalisering. De bidrager også til data for fiskeriforvaltning og bevaringsforanstaltninger.

Ud over de syv eksisterende rådgivende råd angivet nedenfor skal der ifølge den nye fælles fiskeripolitik oprettes fire nye rådgivende råd for henholdsvis Sortehavet, akvakultur, markederne og regionerne i den yderste periferi.

De rådgivende råd består af repræsentanter fra industrien samt andre interessegrupper – med en fordeling af pladserne i generalforsamlingen og bestyrelsen på henholdsvis 60 % og 40 %. De får finansiel støtte fra EU i deres egenskab af organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af almindelig europæisk interesse.