Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.

Rådgivende råd

Map of the Advisory Councils

De rådgivende råd ledes af berørte organisationer og fremsætter henstillinger til Kommissionen og EU-landene om fiskeriforvaltning. Henstillingerne kan indeholde forslag om eksempelvis bevaring, de socioøkonomiske aspekter ved fiskeriforvaltning eller om forenkling af regler. De rådgivende råd bliver adspurgt inden for rammerne af regionalisering. De bør også bidrage til data for fiskeriforvaltning og bevarelsesforanstaltninger.

Ud over de syv eksisterende rådgivende råd angivet nedenfor, forudser den nye fælles fiskeripolitik, at der vil blive dannet fire nye rådgivende råd for hhv. Sortehavet, akvakulturen, markedet og regionerne i den yderste periferi.

Rådgivende råd består af repræsentanter fra industrien samt andre interessegrupper. I generalforsamlingen og bestyrelsen er fordelingen af pladser 60 % - 40 %. De får finansiel støtte fra EU i deres egenskab af organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af almindelig europæisk interesse.