Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Ειδήσεις
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Είδη ψαριών και οστρακόδερμων

Άγρια είδη

 • γαύρος English (en)
 • τόννος English (en)
 • γάδος, μπακαλιάρος English (en)
 • χέλι English (en)
 • μερλούκιος English (en)
 • ρέγγα English (en)
 • καραβίδα English (en)
 • καρχαρίες English (en)
 • γλώσσα και ευρωπαϊκή χωματίδα English (en)

Εκτρεφόμενα ψάρια και οστρακοειδή