Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Ειδήσεις
Advertising fish products from the EU in the rest of the world has never been easier. Beside the promotional measures contemplated by the European Maritime and Fisheries Fund, new funds are being released to producer organisations, trade organisations and public bodies to sponsor their products and disseminate information abroad on the goodness of European fisheries products, both wild and farmed. Campaigns need to include at least another European food product, and products will feature the label: Enjoy, it's from Europe". Calls to be launched early in 2016.
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.

Είδη ψαριών και οστρακόδερμων

Άγρια είδη

 • γαύρος English (en)
 • τόννος English (en)
 • γάδος, μπακαλιάρος English (en)
 • χέλι English (en)
 • μερλούκιος English (en)
 • ρέγγα English (en)
 • καραβίδα English (en)
 • καρχαρίες English (en)
 • γλώσσα και ευρωπαϊκή χωματίδα English (en)

Εκτρεφόμενα ψάρια και οστρακοειδή