Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Regnbåge

Regnbågen, som har fått sitt namn av sina många regnbågsfärgade fläckar, är den viktigaste sötvattenodlade arten i det europeiska vattenbruket. Den har sitt ursprung vid USA:s Stillahavskust och infördes i Europa i slutet av 1800-talet. Man upptäckte snart att denna tåliga och snabbväxande fisk lämpade sig mycket väl för vattenbruk. I dag odlas regnbåge i så gott som alla EU-länder, särskilt i kustländer med tempererat klimat.

Regnbåge © ScandFish
Latinskt namnOncorhynchus mykiss
Produktion (EU-27) – 204 745 ton (2007); 31 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 539 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Italien, Frankrike, Danmark, Spanien och Tyskland.
Viktigaste producentländer i EU – Chile, Norge, Turkiet, Iran och USA.
Faktablad pdf - 757 KB [757 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Reproduktion

Regnbågen har svårt att reproducera sig naturligt i Europa, då honorna inte blir äggläggningsmogna på hösten.

Vattenbruken håller därför ett stort antal avelsdjur för att inte riskera att få brist på ägg, något som tidigare har tvingat europeiska vattenbruk att importera ägg. Honorna används sällan för reproduktion före tre eller fyra års ålder. Torrbefruktning är den vanligaste metoden. Äggen kläms fram manuellt och blandas med mjölke från flera hanar. När äggen sedan har befruktats kan de förflyttas mellan 20 minuter och 48 timmar efter befruktningen.

Vattenbruken håller därför ett stort antal avelsdjur för att inte riskera att få brist på ägg, något som tidigare har tvingat europeiska vattenbruk att importera ägg. Honorna används sällan för reproduktion före tre eller fyra års ålder. Torrbefruktning är den vanligaste metoden. Äggen kläms fram manuellt och blandas med mjölke från flera hanar. När äggen sedan har befruktats kan de förflyttas mellan 20 minuter och 48 timmar efter befruktningen.

Yngeluppfödning

Regnbågslarverna föds upp i runda glasfiber- eller betongbackar för att skapa ett kontinuerligt vattengenomflöde och en enhetlig fördelning av larverna.

Larverna föds med en gulesäck som innehåller all näring de behöver för sin första utveckling. När de har tagit upp all näring i gulesäcken söker sig ynglen upp till ytan för att hitta föda och få den luft som behövs för att blåsa upp simblåsan för första gången. Därefter utfodras ynglen med ett mycket finkornigt foder som består av proteiner, vitaminer och oljor. I början brukar man föredra att utfodra ynglen för hand för att undvika övermatning. Ynglen utfodras med småkornigt pellets tills de väger 50 g och är 8–10 cm långa.

Larverna föds med en gulesäck som innehåller all näring de behöver för sin första utveckling. När de har tagit upp all näring i gulesäcken söker sig ynglen upp till ytan för att hitta föda och få den luft som behövs för att blåsa upp simblåsan för första gången. Därefter utfodras ynglen med ett mycket finkornigt foder som består av proteiner, vitaminer och oljor. I början brukar man föredra att utfodra ynglen för hand för att undvika övermatning. Ynglen utfodras med småkornigt pellets tills de väger 50 g och är 8–10 cm långa.

Uppfödning

Ungfiskarna flyttas sedan till en enhet för vidareproduktion i flytande burar i sjöar eller, vilket är vanligast, i dammar längs en flod.

Det finns två tekniker för att sköta dessa rektangulära dammar, som i allmänhet är av betong: kontinuerligt genomflöde i ett öppet system där flodvattnet passerar genom en slussanläggning, eller ett recirkulerande, slutet system där vattnet recirkuleras i bassängerna genom en pump- och reningsanläggning. Recirkuleringen har den fördelen att man kan kontrollera vattentemperaturen, vilket innebär att man kan upprätthålla produktionen även på vintern i Central- och Nordeuropa. Regnbågen är en rovfisk och behöver ett proteinrikt foder. I en gynnsam miljö når regnbågen en vikt på 350 g på 10–12 månader och väger omkring 3 kg vid två års ålder. Regnbågen kan också födas upp ute till havs i flytande burar i det bräckta vattnet i Östersjön eller i skyddade burar i de skandinaviska fjordarna. Dessa regnbågar får ungefär samma foder som lax, vilket ger dem deras laxrosa färg. För att förvalta beståndet på bästa sätt skiljer man ut de regnbågar som växer snabbast från gruppen. Beståndet sorteras normalt fyra gånger under produktionscykeln. När de har uppnått kommersiell vikt tas regnbågarna upp med ett nät ur bassängerna, eller hissas upp levande, om de har fötts upp i burar.

Det finns två tekniker för att sköta dessa rektangulära dammar, som i allmänhet är av betong: kontinuerligt genomflöde i ett öppet system där flodvattnet passerar genom en slussanläggning, eller ett recirkulerande, slutet system där vattnet recirkuleras i bassängerna genom en pump- och reningsanläggning. Recirkuleringen har den fördelen att man kan kontrollera vattentemperaturen, vilket innebär att man kan upprätthålla produktionen även på vintern i Central- och Nordeuropa. Regnbågen är en rovfisk och behöver ett proteinrikt foder. I en gynnsam miljö når regnbågen en vikt på 350 g på 10–12 månader och väger omkring 3 kg vid två års ålder. Regnbågen kan också födas upp ute till havs i flytande burar i det bräckta vattnet i Östersjön eller i skyddade burar i de skandinaviska fjordarna. Dessa regnbågar får ungefär samma foder som lax, vilket ger dem deras laxrosa färg. För att förvalta beståndet på bästa sätt skiljer man ut de regnbågar som växer snabbast från gruppen. Beståndet sorteras normalt fyra gånger under produktionscykeln. När de har uppnått kommersiell vikt tas regnbågarna upp med ett nät ur bassängerna, eller hissas upp levande, om de har fötts upp i burar.

Användning

I Europa finns regnbåge att köpa året om.

Upp till en vikt på 400 g kan den säljas vit eller laxfärgad, hel eller filead, färsk eller rökt. Om man föder upp regnbågen lite längre tid, tills den har uppnått en vikt på 1,5 kg, säljs den precis som lax, färsk (som filéer eller kotletter) eller rökt (skivad). Saltad regnbågsrom äts framför allt i Nordeuropa.

Upp till en vikt på 400 g kan den säljas vit eller laxfärgad, hel eller filead, färsk eller rökt. Om man föder upp regnbågen lite längre tid, tills den har uppnått en vikt på 1,5 kg, säljs den precis som lax, färsk (som filéer eller kotletter) eller rökt (skivad). Saltad regnbågsrom äts framför allt i Nordeuropa.