Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Guldsparid

Traditionellt har guldsparid odlats extensivt i kustlaguner och saltvattendammar, främst i bräckvattendammar i norra Italien och i de s.k. esteros i södra Spanien. Men på 1980-talet lyckades man föröka guldsparid artificiellt och intensiva odlingssystem utvecklades, framför allt i burar till havs. Guldspariden, som har fått sitt namn på grund av sitt guldfärgade huvud, har sedan dess blivit en av de viktigaste fisksorterna inom det europeiska vattenbruket.

Guldsparid © ScandFish
Latinskt namnSparus aurata
Produktion (EU-27) – 84 590 ton (2007); 67 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 363 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Grekland, Spanien och Italien.
Viktigaste producentländer i världen – Grekland, Turkiet och Spanien.
Faktablad pdf - 969 KB [969 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Reproduktion

Friska avelsdjur valdes tidigare ut i sin naturliga miljö.

Nuförtiden kommer guldsparidäggen oftast från fiskar som har fötts upp i anläggningen. Inför varje fortplantningssäsong måste man kontrollera antalet hanar och honor eftersom denna hermafroditiska fisk byter kön under sitt liv: hane under de första tre åren, sedan hona under resten av livet. De vuxna fiskarna förbereds för fortplantning genom ljusmanipulering (kontroll av längden på dagsljuset). Hanen befruktar honans ägg som flyter på vattenytan. Därefter samlas äggen in och flyttas till kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare.
För att förlänga havsabborrens reproduktionscykel använder man en ljusmanipuleringsteknik som går ut på att utlösa artens säsongsberoende sexuella beteende genom artificiellt dagsljus. De befruktade äggen samlas in från äggläggningsbassängens yta och placeras i kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare. Larverna flyttas därefter till odlingsbassänger.

Nuförtiden kommer guldsparidäggen oftast från fiskar som har fötts upp i anläggningen. Inför varje fortplantningssäsong måste man kontrollera antalet hanar och honor eftersom denna hermafroditiska fisk byter kön under sitt liv: hane under de första tre åren, sedan hona under resten av livet. De vuxna fiskarna förbereds för fortplantning genom ljusmanipulering (kontroll av längden på dagsljuset). Hanen befruktar honans ägg som flyter på vattenytan. Därefter samlas äggen in och flyttas till kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare.
För att förlänga havsabborrens reproduktionscykel använder man en ljusmanipuleringsteknik som går ut på att utlösa artens säsongsberoende sexuella beteende genom artificiellt dagsljus. De befruktade äggen samlas in från äggläggningsbassängens yta och placeras i kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare. Larverna flyttas därefter till odlingsbassänger.

Yngeluppfödning

Yngel av havsabborre och guldsparid tas fram på liknande sätt, i samma kläckerier, oftast åtskilda från varandra.

Den nykläckta larven är mikroskopisk och halva längden utgörs av gulesäcken som ger larven dess första näring. Gulesäcken innehåller en rad näringsämnen, till exempel proteiner, aminosyror, glykogener och fosfolipider. Sex dagar efter kläckningen kan larven, som nu har gjort slut på sin gulesäck, börja skaffa föda på egen hand. Larverna föds därefter upp på samma sätt som larver av havsabborre, med mikroskopiska alger och zooplankton (hjuldjur), därefter Artemia och slutligen med inert foder med hög proteinhalt (se faktabladet ” Havsabborre”).

Den nykläckta larven är mikroskopisk och halva längden utgörs av gulesäcken som ger larven dess första näring. Gulesäcken innehåller en rad näringsämnen, till exempel proteiner, aminosyror, glykogener och fosfolipider. Sex dagar efter kläckningen kan larven, som nu har gjort slut på sin gulesäck, börja skaffa föda på egen hand. Larverna föds därefter upp på samma sätt som larver av havsabborre, med mikroskopiska alger och zooplankton (hjuldjur), därefter Artemia och slutligen med inert foder med hög proteinhalt (se faktabladet ” Havsabborre”).

Uppfödning

I extensiva system odlas guldsparid i allmänhet tillsammans med multe, havsabborre och ål och skaffar föda naturligt.

I halvintensiva system gödslas odlingsområdet med ett tillskott av industrifoder för att öka tillgången på naturlig föda. I intensiva system utfodras guldspariderna med industripellets i bassänger på land, eller, framför allt i Medelhavet och på Kanarieöarna, i burar till havs. I genomsnitt uppnår guldsparider kommersiell storlek efter ett och ett halvt år. Guldsparid slaktas genom en termisk chock: fiskarna släpps ner i tankar fyllda med isvatten för att förkorta deras lidande.

I halvintensiva system gödslas odlingsområdet med ett tillskott av industrifoder för att öka tillgången på naturlig föda. I intensiva system utfodras guldspariderna med industripellets i bassänger på land, eller, framför allt i Medelhavet och på Kanarieöarna, i burar till havs. I genomsnitt uppnår guldsparider kommersiell storlek efter ett och ett halvt år. Guldsparid slaktas genom en termisk chock: fiskarna släpps ner i tankar fyllda med isvatten för att förkorta deras lidande.

Användning

Guldsparid säljs i olika storlekar, men oftast i ”portionsstorlek” på mellan 400 och 600 g.

De brukar säljas hela eller rensade och färska. De största marknaderna är Italien och Spanien, men fisken börjar också bli allt vanligare i Nordeuropa. De befintliga marknaderna börjar visa tecken på att mättas och man börjar därför försöka ta fram nya bearbetade produkter, som stora exemplar på över 1 kg (för restauranger), filéer och frysta produkter.

De brukar säljas hela eller rensade och färska. De största marknaderna är Italien och Spanien, men fisken börjar också bli allt vanligare i Nordeuropa. De befintliga marknaderna börjar visa tecken på att mättas och man börjar därför försöka ta fram nya bearbetade produkter, som stora exemplar på över 1 kg (för restauranger), filéer och frysta produkter.