Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Advertising fish products from the EU in the rest of the world has never been easier. Beside the promotional measures contemplated by the European Maritime and Fisheries Fund, new funds are being released to producer organisations, trade organisations and public bodies to sponsor their products and disseminate information abroad on the goodness of European fisheries products, both wild and farmed. Campaigns need to include at least another European food product, and products will feature the label: Enjoy, it's from Europe". Calls to be launched early in 2016.
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.

Guldsparid

Traditionellt har guldsparid odlats extensivt i kustlaguner och saltvattendammar, främst i bräckvattendammar i norra Italien och i de s.k. esteros i södra Spanien. Men på 1980-talet lyckades man föröka guldsparid artificiellt och intensiva odlingssystem utvecklades, framför allt i burar till havs. Guldspariden, som har fått sitt namn på grund av sitt guldfärgade huvud, har sedan dess blivit en av de viktigaste fisksorterna inom det europeiska vattenbruket.

Guldsparid © ScandFish
Latinskt namnSparus aurata
Produktion (EU-27) – 84 590 ton (2007); 67 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 363 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Grekland, Spanien och Italien.
Viktigaste producentländer i världen – Grekland, Turkiet och Spanien.
Faktablad pdf - 969 KB [969 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Reproduktion

Friska avelsdjur valdes tidigare ut i sin naturliga miljö.

Nuförtiden kommer guldsparidäggen oftast från fiskar som har fötts upp i anläggningen. Inför varje fortplantningssäsong måste man kontrollera antalet hanar och honor eftersom denna hermafroditiska fisk byter kön under sitt liv: hane under de första tre åren, sedan hona under resten av livet. De vuxna fiskarna förbereds för fortplantning genom ljusmanipulering (kontroll av längden på dagsljuset). Hanen befruktar honans ägg som flyter på vattenytan. Därefter samlas äggen in och flyttas till kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare.
För att förlänga havsabborrens reproduktionscykel använder man en ljusmanipuleringsteknik som går ut på att utlösa artens säsongsberoende sexuella beteende genom artificiellt dagsljus. De befruktade äggen samlas in från äggläggningsbassängens yta och placeras i kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare. Larverna flyttas därefter till odlingsbassänger.

Nuförtiden kommer guldsparidäggen oftast från fiskar som har fötts upp i anläggningen. Inför varje fortplantningssäsong måste man kontrollera antalet hanar och honor eftersom denna hermafroditiska fisk byter kön under sitt liv: hane under de första tre åren, sedan hona under resten av livet. De vuxna fiskarna förbereds för fortplantning genom ljusmanipulering (kontroll av längden på dagsljuset). Hanen befruktar honans ägg som flyter på vattenytan. Därefter samlas äggen in och flyttas till kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare.
För att förlänga havsabborrens reproduktionscykel använder man en ljusmanipuleringsteknik som går ut på att utlösa artens säsongsberoende sexuella beteende genom artificiellt dagsljus. De befruktade äggen samlas in från äggläggningsbassängens yta och placeras i kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare. Larverna flyttas därefter till odlingsbassänger.

Yngeluppfödning

Yngel av havsabborre och guldsparid tas fram på liknande sätt, i samma kläckerier, oftast åtskilda från varandra.

Den nykläckta larven är mikroskopisk och halva längden utgörs av gulesäcken som ger larven dess första näring. Gulesäcken innehåller en rad näringsämnen, till exempel proteiner, aminosyror, glykogener och fosfolipider. Sex dagar efter kläckningen kan larven, som nu har gjort slut på sin gulesäck, börja skaffa föda på egen hand. Larverna föds därefter upp på samma sätt som larver av havsabborre, med mikroskopiska alger och zooplankton (hjuldjur), därefter Artemia och slutligen med inert foder med hög proteinhalt (se faktabladet ” Havsabborre”).

Den nykläckta larven är mikroskopisk och halva längden utgörs av gulesäcken som ger larven dess första näring. Gulesäcken innehåller en rad näringsämnen, till exempel proteiner, aminosyror, glykogener och fosfolipider. Sex dagar efter kläckningen kan larven, som nu har gjort slut på sin gulesäck, börja skaffa föda på egen hand. Larverna föds därefter upp på samma sätt som larver av havsabborre, med mikroskopiska alger och zooplankton (hjuldjur), därefter Artemia och slutligen med inert foder med hög proteinhalt (se faktabladet ” Havsabborre”).

Uppfödning

I extensiva system odlas guldsparid i allmänhet tillsammans med multe, havsabborre och ål och skaffar föda naturligt.

I halvintensiva system gödslas odlingsområdet med ett tillskott av industrifoder för att öka tillgången på naturlig föda. I intensiva system utfodras guldspariderna med industripellets i bassänger på land, eller, framför allt i Medelhavet och på Kanarieöarna, i burar till havs. I genomsnitt uppnår guldsparider kommersiell storlek efter ett och ett halvt år. Guldsparid slaktas genom en termisk chock: fiskarna släpps ner i tankar fyllda med isvatten för att förkorta deras lidande.

I halvintensiva system gödslas odlingsområdet med ett tillskott av industrifoder för att öka tillgången på naturlig föda. I intensiva system utfodras guldspariderna med industripellets i bassänger på land, eller, framför allt i Medelhavet och på Kanarieöarna, i burar till havs. I genomsnitt uppnår guldsparider kommersiell storlek efter ett och ett halvt år. Guldsparid slaktas genom en termisk chock: fiskarna släpps ner i tankar fyllda med isvatten för att förkorta deras lidande.

Användning

Guldsparid säljs i olika storlekar, men oftast i ”portionsstorlek” på mellan 400 och 600 g.

De brukar säljas hela eller rensade och färska. De största marknaderna är Italien och Spanien, men fisken börjar också bli allt vanligare i Nordeuropa. De befintliga marknaderna börjar visa tecken på att mättas och man börjar därför försöka ta fram nya bearbetade produkter, som stora exemplar på över 1 kg (för restauranger), filéer och frysta produkter.

De brukar säljas hela eller rensade och färska. De största marknaderna är Italien och Spanien, men fisken börjar också bli allt vanligare i Nordeuropa. De befintliga marknaderna börjar visa tecken på att mättas och man börjar därför försöka ta fram nya bearbetade produkter, som stora exemplar på över 1 kg (för restauranger), filéer och frysta produkter.