Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Huntahven

Suure mikroorganismide sisaldusega rannikulähedases vees ja jõgede suudmealadel elutsevat huntahvenat kasvatatakse kasvandustes juba ammusest ajast.Kaladel lasti ujuda rannikulaguunidesse või spetsiaalsetesse tiikidesse (või rannajärvedesse), seejärel suleti sissepääsud. Sel põhimõttel toimivad veel tänapäevalgi kasutusel olevad Itaaliavallidja Lõuna-Hispaaniaesterod. Vangistatud huntahvenad toitusid seejuures loomulikul viisil kuni väljapüüdmiseni, ainukeseks probleemiks on asjaolu, et röövkalad kahjustavad rannikuvete ökosüsteeme. Mõningates piirkondades püüdsid kohalikud kalurid sellistest tiikidest välja ka noorkalu. Kuid 1960. aastatel, kui täheldati noorisendite arvukuse vähenemist, hakkasid Vahemere piirkonna teadlased Põhja-Euroopas lõhe vesiviljeluse arendamise valdkonnas saavutatud kogemust silmas pidades välja arendama intensiivka

Dicentrarchus labrax © ScandFish
Ladinakeelne nimetus:
Toodang (EL 27) – 57 893 t (2007), 92% ülemaailmsest toodangust.
Väärtus (EL 27) – 304 miljonit eurot (2007).
Peamised ELi tootjad – Kreeka, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa.
Peamised tootjad maailmas – Kreeka, Türgi, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Horvaatia.
Teabeleht pdf - 515 KB [515 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Paljunemine

Huntahvena paljunemist vangistuses on võimalik täiel määral kontrollida, selleks kasutatakse kasvandustes väljavalitud sugukalu.

Huntahvena paljunemistsükli pikendamiseks kasutatakse valgutusega mõjutamise tehnoloogiat, mis seisneb kalade hooajalise paljunemistegevuse esilekutsumist kunstliku valgustamise pikkuse muutmise teel. Isaskalade viljastatud mari kogutakse kudemistiikide pinnalt ja paigutatakse inkubeerimisbasseinidesse, kus vastsed kooruvad 48 tunni pärast. Seejärel paigutatakse vastsed spetsiaalsetesse vastsebasseinidesse.

Huntahvena paljunemistsükli pikendamiseks kasutatakse valgutusega mõjutamise tehnoloogiat, mis seisneb kalade hooajalise paljunemistegevuse esilekutsumist kunstliku valgustamise pikkuse muutmise teel. Isaskalade viljastatud mari kogutakse kudemistiikide pinnalt ja paigutatakse inkubeerimisbasseinidesse, kus vastsed kooruvad 48 tunni pärast. Seejärel paigutatakse vastsed spetsiaalsetesse vastsebasseinidesse.

Vastsete kasvatamine

Huntahvena vastsete kasvatamine intensiivprotsessi käigus toimub keerulise tehnoloogia abil, mille aluseks on 1960. ja 1970. aastatel läbiviidud mahukad teadusprogrammid.

Selline baas võimaldas käivitada 1980. aastatel Vahemere piirkonnas huntahvena (ja kuld-merikogre) vesiviljeluse. Kasvandustes kasutatakse keerulist tehnoloogiat ning need nõuavad kõrgelt kvalifitseeritud personali kasutamist – jälgida tuleb vastsete nõuetekohaseid kasvutingimusi, tagada veeringlussüsteemi optimaalne toimimine, sööda valmistamine jne. Seetõttu on see esimene kasvatusetapp seotud olulise spetsialiseerumisega. Kuigi esineb ka vertikaalselt integreeritud ettevõtteid, on Euroopa kasvandused valdavalt sõltumatud ja müüvad noorisendeid nuumamisettevõtetele. Vastsete areng toimub üldjuhul kolmes etapis:

Vastsete kasvatamine. Vastsete rebukotid imenduvad 6 päeva pärast koorumist. Alates sellest hetkest saavad vastsed väga spetsiifilist sööta, mis põhineb esialgu vetikatel ja keriloomadel (mikroskoopilisel zooplanktonil), seejärel, kui vastsete suurus seda võimaldab, arteemial (väike laguunides, deltaalades ja rannikujärvedes elutsev vähilaadne). Seda elussööta toodetakse samuti kasvandustes.

Maimude areng. Pärast 40 või 50 päeva pikkust perioodi paigutatakse vastsed maimudebasseinidesse, kus neid harjutatakse peamiselt kalaõlist ja kalajahust koosneva väga valgurikka söödaga. Sööta antakse tillukeste graanulite kujul, mis on väga sarnased söödale, mida huntahvenatele antakse nende ülejäänud eluperioodi jooksul kasvanduses. Selline valgurikas dieet ning vee kvaliteet tagavad vastsetele maksimaalselt soodsad tingimused ellujäämiseks ja kasvamiseks esimeste kriitiliste elukuude jooksul.

Noorkalade kasvatamine. 3–4 nädalat hiljem paigutatakse maimud noorkalade kasvatamise üksusesse. Seal toidetakse neid graanulitega ning ligikaudu kahe kuu pärast saavutavad huntahvenamaimud kaalu 2–5 grammi, mis võimaldab suunata nad nuumamisüksusesse.

Vastsete kasvatamine. Vastsete rebukotid imenduvad 6 päeva pärast koorumist. Alates sellest hetkest saavad vastsed väga spetsiifilist sööta, mis põhineb esialgu vetikatel ja keriloomadel (mikroskoopilisel zooplanktonil), seejärel, kui vastsete suurus seda võimaldab, arteemial (väike laguunides, deltaalades ja rannikujärvedes elutsev vähilaadne). Seda elussööta toodetakse samuti kasvandustes.

Maimude areng. Pärast 40 või 50 päeva pikkust perioodi paigutatakse vastsed maimudebasseinidesse, kus neid harjutatakse peamiselt kalaõlist ja kalajahust koosneva väga valgurikka söödaga. Sööta antakse tillukeste graanulite kujul, mis on väga sarnased söödale, mida huntahvenatele antakse nende ülejäänud eluperioodi jooksul kasvanduses. Selline valgurikas dieet ning vee kvaliteet tagavad vastsetele maksimaalselt soodsad tingimused ellujäämiseks ja kasvamiseks esimeste kriitiliste elukuude jooksul.

Noorkalade kasvatamine. 3–4 nädalat hiljem paigutatakse maimud noorkalade kasvatamise üksusesse. Seal toidetakse neid graanulitega ning ligikaudu kahe kuu pärast saavutavad huntahvenamaimud kaalu 2–5 grammi, mis võimaldab suunata nad nuumamisüksusesse.

Nuumamine

Noorkalade ostmine haudejaamadest on kasvatusmajandite üheks suuremaks püsiinvesteeringuks.

Euroopa toodangu puhul (st Vahemere ja Kanaari saarte piirkonnas) toimub nuumamine valdavalt rannikulähedases vees paiknevates ujuvpuurides. On olemas ka majandeid, kus huntahvenat kasvatatakse maismaal paiknevates basseinides, mis on sel juhul varustatud vee temperatuuri reguleerimist võimaldava veeringlussüsteemiga ning mis võimaldavad huntahvenat kasvatada ka põhjapoolsematel laiuskraadidel. Huntahvenaid toidetakse eeskätt kalajahust ja kalaõlist koosnevate graanulitega, aga ka taimse päritoluga söödaga. Vabaduses võib huntahvena pikkus ulatuda kuni 1 meetrini ja kaal kuni 12 kg-ni, kasvanduses püütakse isendid välja ja tapetakse kaalu 300–500 grammi juures. Selle kaalu saavutamiseks kulub sõltuvalt vee temperatuurist poolteist kuni kaks aastat. Ammendavuse huvides tuleb märkida, et on olemas ka mõningaid poolintensiivse kasvatusprotsessiga majandeid, mis pärinevad traditsioonilisest ekstensiivsest vesiviljelusest, kuid mille puhul laguunid ja rannikuäärsed tiigid asustatakse haudejaamadest pärinevate maimudega, kelle toiduratsioonile lisatakse tööstuslikult valmistatud sööta.

Euroopa toodangu puhul (st Vahemere ja Kanaari saarte piirkonnas) toimub nuumamine valdavalt rannikulähedases vees paiknevates ujuvpuurides. On olemas ka majandeid, kus huntahvenat kasvatatakse maismaal paiknevates basseinides, mis on sel juhul varustatud vee temperatuuri reguleerimist võimaldava veeringlussüsteemiga ning mis võimaldavad huntahvenat kasvatada ka põhjapoolsematel laiuskraadidel. Huntahvenaid toidetakse eeskätt kalajahust ja kalaõlist koosnevate graanulitega, aga ka taimse päritoluga söödaga. Vabaduses võib huntahvena pikkus ulatuda kuni 1 meetrini ja kaal kuni 12 kg-ni, kasvanduses püütakse isendid välja ja tapetakse kaalu 300–500 grammi juures. Selle kaalu saavutamiseks kulub sõltuvalt vee temperatuurist poolteist kuni kaks aastat. Ammendavuse huvides tuleb märkida, et on olemas ka mõningaid poolintensiivse kasvatusprotsessiga majandeid, mis pärinevad traditsioonilisest ekstensiivsest vesiviljelusest, kuid mille puhul laguunid ja rannikuäärsed tiigid asustatakse haudejaamadest pärinevate maimudega, kelle toiduratsioonile lisatakse tööstuslikult valmistatud sööta.

Tarbimine

Pärast tapmist müüakse huntahvenat üldjuhul värskelt ja puhastatud kujul, eeskätt suurte kaubamajade ja toitlustusasutuste vahendusel.