Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
What seafood did the EU produce and consume over the last year? What are the main trends of the fish market today? The answers to these and many more questions are in the 2016 edition of “The EU Fish Market”, now online.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.

Atlantisk laks

Atlantisk laks har været opdrættet siden det 19. århundrede, hvor man i Det Forenede Kongerige udviklede forskellige klækketeknikker. Dengang var formålet at producere ungfisk, som skulle genudsættes i floderne til fornøjelse for lystfiskere. Men det var i Norge, at man i 1960 oprettede de første havbrug til lakseopdræt. Flydende bure blev udsat i fjordene med henblik på salg af voksne laks. Og med stor succes. Nu tog udviklingen fart, først i Europa og efterfølgende også i alle tempererede havområder på både den sydlige og nordlige halvkugle på grundlag af en hybridstamme, som var resultatet af en krydsning mellem den norske slægt og forskellige lokale familier. Den kraftige produktionsstigning førte i 1990'erne til en mætning af markedet med deraf følgende problemer. Det er denne krise, som ligger til grund for de store omstruktureringer i denne sektor.

Atlantisk laks © ScandFish
Latinsk navnSalmo salar
Produktion (EU-27) – – 142 350 t (2007), 10 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 662 mio. EUR (2007).
Største producentlande i EU – Irland og Det Forenede Kongerige.
Største producentlande på verdensplan – Norge (736 168 t - 2007), Chile og Canada.
Informationsblad pdf - 315 KB [315 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Reproduktion

Reproduktionen af atlantisk laks er fuldstændig baseret på fisk i fangenskab, hvor avlsfisk udvælges omhyggeligt fra opdrættet. Æggene stryges fra gydeklare hunner og blandes med hannens sæd med henblik på befrugtning. Derefter overføres de til inkubationsbassiner. Æggene klækker 4-6 uger efter befrugtningen.

Yngelopdræt

Opdræt af fiskeyngel sker i to trin svarende til laksens udvikling i ferskvand.

Første fase, der sker i klækkekasser, svarer til larvestadet, der varer 4-6 uger, indtil larverne har fortæret blommesækken og bliver til unglaks, der selv kan indtage føde. Herefter kommer anden fase, hvor unglaksen overføres til ferskvandsbassiner (eller flydende bure i en sø), hvor den går i 1-2 år og bliver til en rigtig laks, dvs. erhverver de biologiske karakteristika, der sætter den i stand til at leve i havvand.

Første fase, der sker i klækkekasser, svarer til larvestadet, der varer 4-6 uger, indtil larverne har fortæret blommesækken og bliver til unglaks, der selv kan indtage føde. Herefter kommer anden fase, hvor unglaksen overføres til ferskvandsbassiner (eller flydende bure i en sø), hvor den går i 1-2 år og bliver til en rigtig laks, dvs. erhverver de biologiske karakteristika, der sætter den i stand til at leve i havvand.

Opfedning

Smolten overføres til opdræt i havet i et flydende bur, hvor den bliver i endnu to år, indtil den når sin salgbare størrelse, dvs. ca. to kg.

Laksen er en rovfisk, hvis foder består af fiskemel og -olie (50 %), men også andre bestanddele såsom hvedemel og planteekstrakter (korn, bønner, soja o.l.), vitaminer, mineralske salte samt astaxanthin, som er et pigment (naturligt eller kunstigt), der er nødvendigt for fiskens sundhed, og som giver den dens karakteristiske farve. Slutproduktets kvalitet afhænger af forskellige forhold såsom foderets sammensætning, fodringsintervaller, havbrugets placering og hvordan laksen udfiskes og slagtes.

Laksen er en rovfisk, hvis foder består af fiskemel og -olie (50 %), men også andre bestanddele såsom hvedemel og planteekstrakter (korn, bønner, soja o.l.), vitaminer, mineralske salte samt astaxanthin, som er et pigment (naturligt eller kunstigt), der er nødvendigt for fiskens sundhed, og som giver den dens karakteristiske farve. Slutproduktets kvalitet afhænger af forskellige forhold såsom foderets sammensætning, fodringsintervaller, havbrugets placering og hvordan laksen udfiskes og slagtes.

Forbrug

Størstedelen af de moderne opdrætsvirksomheder tager sig af hele processen fra æg til slagtning af laksen. Herefter overgår fisken til forarbejdningsvirksomheder, der sælger den fersk eller røget, enten hel eller i sider. En stigende del af produktionen sælges nu også som færdigretter i form af dybfrost eller konserves. Laksen indgår i dag som en fast bestanddel i de færdigretter, der sælges i supermarkeder.