Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Úhor európsky

Úhor bol vždy vysoko cenenou rybou vo všetkých európskych kuchyniach od Bieleho mora až po Čierne. Preto je už oddávna predmetom tradičného extenzívneho chovu v rybníkoch. Talianska „valikultúra“ bola dlhodobo centrom produkcie úhorov v Európe. Tento druh je však čoraz zriedkavejší. Nachádza sa na červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUNC) medzi vážne ohrozenými druhmi a od roku 2007 je zaradený do európskeho plánu na obnovu. Keďže úhor európsky sa v súčasnosti v zajatí nerozmnožuje, akvakultúrna produkcia závisí od úlovkov mladých jedincov, ktoré ďalej dorastajú v intenzívnych chovoch v recirkulačných systémoch najmä v Holandsku, Dánsku a Taliansku.

Úhor európsky © ScandFish


Latinský názovAnguillaanguilla
Produkcia (EÚ 27) – 8 164 t (2007); 97 % svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 73 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Holandsko, Dánsko, Taliansko
Hlavní svetoví producenti – uvedené krajiny + Čína, Japonsko

Reprodukcia

Úhor európsky sa v zajatí nerozmnožuje. Treba vedieť, že úhor sa zdržiava v európskych riekach, jazerách a rybníkoch iba v nedospelom štádiu. Po dosiahnutí pohlavnej zrelosti (6 až 12 rokov pri samcoch a 9 až 18 rokov pri samiciach) sa vracia na jediné miesto rozmnožovania: do Sargasového mora v Atlantickom oceáne v blízkosti Floridy (USA), kde sa rozmnoží a odkiaľ sa už nevráti.

Larvy úhorov zostávajú na mieste rozmnožovania dva roky a následne sú Golfským prúdom unášané až k brehom Európy, kde dorazia po 200 až 300 dňoch trvajúcej ceste. Ich príchod je postupný od začiatku zimy na juh Európy, po začiatok nasledujúceho leta na sever Európy. Larvy sa postupne menia na úhorie monté, t. j. malé priesvitné úhory s dĺžkou 6 až 12 cm. Zostávajú v ústiach riek, kde sa živia planktónom. Neskôr postupne osídľujú rieky, nížinné jazerá a rybníky, kde sa z nich stávajú mladé úhory.

Larvy úhorov zostávajú na mieste rozmnožovania dva roky a následne sú Golfským prúdom unášané až k brehom Európy, kde dorazia po 200 až 300 dňoch trvajúcej ceste. Ich príchod je postupný od začiatku zimy na juh Európy, po začiatok nasledujúceho leta na sever Európy. Larvy sa postupne menia na úhorie monté, t. j. malé priesvitné úhory s dĺžkou 6 až 12 cm. Zostávajú v ústiach riek, kde sa živia planktónom. Neskôr postupne osídľujú rieky, nížinné jazerá a rybníky, kde sa z nich stávajú mladé úhory.

Odchov plôdika

Mladé úhory sa lovia v štádiu monté v ústiach riek v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Tento lov sa riadi európskym plánom na obnovu z roku 2007, podľa ktorého sa významný podiel uloveného monté (60 % od roku 2013) vyčleňuje na programy zarybňovania prírodných ekosystémov.

Úhorie monté po príchode k chovateľom strávi niekoľko týždňov v karanténe, kde v prípade choroby absolvuje nevyhnutnú liečbu. Kŕmi sa prírodnou potravou (napríklad rybími ikrami), pričom sa postupne prechádza na pasty na báze rybej múčky a oleja. Po dosiahnutí hmotnosti 5 g sa monté premiestni do nádrží na chov mladých jedincov, kde úhory dostávajú potravu vo forme malých granúl vyrobených z rybej múčky a rastlinných extraktov.

Úhorie monté po príchode k chovateľom strávi niekoľko týždňov v karanténe, kde v prípade choroby absolvuje nevyhnutnú liečbu. Kŕmi sa prírodnou potravou (napríklad rybími ikrami), pričom sa postupne prechádza na pasty na báze rybej múčky a oleja. Po dosiahnutí hmotnosti 5 g sa monté premiestni do nádrží na chov mladých jedincov, kde úhory dostávajú potravu vo forme malých granúl vyrobených z rybej múčky a rastlinných extraktov.

Výkrm

Úhory sa po dosiahnutí hmotnosti 50 g premiestnia do extenzívnych chovných rybníkov alebo do veľkých nádrží na intenzívny chov, vybavených recirkulačnou technológiou. V obidvoch prípadoch sa kŕmia umelo suchými granulami z rybích a rastlinných múčok.

Nevýhodou pri úhoroch je mimoriadne premenlivá miera rastu jednotlivých jedincov. Preto je nevyhnuté pravidelné triedenie, ktorým sa zoskupujú jedince rovnakej veľkosti do tých istých nádrží. Dva až tri roky sú potrebné na získanie jedincov dospelej veľkosti pripravených na predaj… alebo znovu začlenenie do ekosystému. Treba poznamenať, že chov úhorov zohráva v súčasnosti pod dohľadom vedcov hlavnú úlohu pri opätovnom zarybňovaní riečnych tokov.

Nevýhodou pri úhoroch je mimoriadne premenlivá miera rastu jednotlivých jedincov. Preto je nevyhnuté pravidelné triedenie, ktorým sa zoskupujú jedince rovnakej veľkosti do tých istých nádrží. Dva až tri roky sú potrebné na získanie jedincov dospelej veľkosti pripravených na predaj… alebo znovu začlenenie do ekosystému. Treba poznamenať, že chov úhorov zohráva v súčasnosti pod dohľadom vedcov hlavnú úlohu pri opätovnom zarybňovaní riečnych tokov.

Konzumácia

Úhor, ktorý je súčasťou všetkých európskych kuchýň sa konzumuje v mnohých formách a podľa nespočetných receptov na jeho úpravu. Úhory sa po zabití presunú do spracovateľskej jednotky, ktorá je často súčasťou chovnej prevádzky, kde sa čistia a porciujú a následne čerstvé alebo upravené (údené, marinované, varené, nakrájané na kúsky alebo na filety, v konzerve, mrazené) predávajú.