Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.
Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.
Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

Europæisk ål

Ål har altid været højt værdsat i alle de europæiske landes gastronomi, lige fra Hvidehavet til Sortehavet. Den har derfor længe været genstand for traditionelt, ekstensivt opdræt, hvor ålene holdes i fangenskab i damme. Italiens saltvandsdambrug har i mange år været tyngdepunktet i europæisk åleopdræt. Men ålen er ved at forsvinde. Den er nu opført hos IUCN (Den Internationale Naturværnsunion) som en alvorligt truet art på denne organisations røde liste over udryddelsestruede og truede arter og har siden 2007 været omfattet af en europæisk genopretningsplan. Da ålen ikke reproducerer sig selv i fangenskab, er akvakulturproduktionen baseret på fangst af ungål, der vokser videre i intensive opdræt i recirkulationsanlæg, især i Nederlandene, Danmark og Italien.

Europæisk ål © ScandFish


Latinsk navnAnguilla anguilla
Produktion (EU-27) – 8 164 t (2007), 97 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 73 mio. EUR (2007). Største producentlande i EU – Nederlandene, Danmark og Italien.
Største producentlande i verden – samme + Kina og Japan.

Reproduktion

Ålen kan ikke reproducere sig selv i fangenskab. Det er vigtigt at understrege, at ålen kun bliver i floder, søer og damme i Europa på ungålestadiet. Når den bliver kønsmoden (6-12 år for hanner og 9-18 år for hunner), vender den tilbage til sit fødested, der er det samme for alle ål, nemlig Sargassohavet i Atlanterhavet ud for Floridas kyst, hvor den reproducerer sig og tilbringer resten af sin levetid.

Her forbliver ålelarverne et par år, hvorefter de af Golfstrømmen føres helt til Europas kyster, som de når efter 200-300 dage. De ankommer i løbet af vinteren til det sydlige Europa og i begyndelsen af sommeren til Nordeuropa. Her bliver de til glasål, der er små, gennemsigtige, 6-12 cm lange ål. De opholder sig i flodmundingerne, hvor de lever af plankton. Derefter indtager de gradvist floder, søer og damme i lavlandet, hvor de bliver til gulål.

Her forbliver ålelarverne et par år, hvorefter de af Golfstrømmen føres helt til Europas kyster, som de når efter 200-300 dage. De ankommer i løbet af vinteren til det sydlige Europa og i begyndelsen af sommeren til Nordeuropa. Her bliver de til glasål, der er små, gennemsigtige, 6-12 cm lange ål. De opholder sig i flodmundingerne, hvor de lever af plankton. Derefter indtager de gradvist floder, søer og damme i lavlandet, hvor de bliver til gulål.

Yngelopdræt

Glasålene indfanges i flodmundinger i Portugal, Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige. Dette fiskeri har siden 2007 været omfattet af en europæisk genopretningsplan, hvilket betyder, at en stor del af de fangede glasål (60 % fra 2013) skal indgå i programmer for genudsætning i det naturlige økosystem.

Når glasålene leveres til opdrætsanlæggene, tilbringer de nogle uger i karantæne og behandles i tilfælde af sygdom. De indtager naturlig føde (f.eks. fiskeæg) og vænnes gradvist til en føde baseret på fiskemel og -olie. Når de vejer 5 g, overføres de til opdrætsbassiner, hvor de fodres med små piller af fiskemel og planteekstrakter.

Når glasålene leveres til opdrætsanlæggene, tilbringer de nogle uger i karantæne og behandles i tilfælde af sygdom. De indtager naturlig føde (f.eks. fiskeæg) og vænnes gradvist til en føde baseret på fiskemel og -olie. Når de vejer 5 g, overføres de til opdrætsbassiner, hvor de fodres med små piller af fiskemel og planteekstrakter.

Opfedning

Når de vejer 50 g, overføres de enten til ekstensivt opdræt i damme eller intensivt dambrug i store bassiner med recirkulationssystemer. I begge tilfælde fodres de kunstigt med tørkost bestående af fiskemel og hvedemel.

Et af problemerne med ål er, at de ikke vokser lige hurtigt. Det betyder, at ål af samme størrelse regelmæssigt skal samles i samme bassin. Først efter to-tre år er ålene så store, at de kan sælges – eller genudsættes i økosystemet. Det er vigtigt at understrege, at opdrættene spiller en vigtig rolle for genudsætningen af ål i vandløb, hvilket sker under overvågning af forskere.

Et af problemerne med ål er, at de ikke vokser lige hurtigt. Det betyder, at ål af samme størrelse regelmæssigt skal samles i samme bassin. Først efter to-tre år er ålene så store, at de kan sælges – eller genudsættes i økosystemet. Det er vigtigt at understrege, at opdrættene spiller en vigtig rolle for genudsætningen af ål i vandløb, hvilket sker under overvågning af forskere.

Forbrug

Ålen indgår i alle europæiske køkkener og tilberedes på mange forskellige måder efter et utal af opskrifter. Efter slagtning overgår ålen til forarbejdningsanlæg, der ofte er placeret samme sted som opdrættet, hvor den renses, opskæres og efterfølgende sælges fersk eller forarbejdet (røget, marineret, tilberedt, i stykker, fileteret, som konservere eller som dybfrost).