Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Úhoř říční

Úhoř byl vždy ceněnou rybou ve všech evropských kuchyních, od Bílého po Černé moře. Z tohoto důvodu se úhoři již dlouho chovají tradičním extenzivním způsobem, tedy chovem úhořů v zajetí v rybnících. Těžištěm produkce úhořů v Evropě byl dlouho italský chov ryb v lagunách (vallicoltura). Úhoř je však stále vzácnější. Je evidován v Červené knize Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) jako vážně ohrožený druh a od roku 2007 je zahrnut do evropského plánu obnovy. Vzhledem k tomu, že pokusy rozmnožit úhoře v zajetí byly prozatím neúspěšné, závisí v současné době akvakulturní produkce úhořů na lovu nedospělých jedinců, kteří dále rostou v intenzivním chovu v systémech opětovné cirkulace, zejména v Nizozemsku, Dánsku a Itálii.

Úhoř říční © ScandFish

Latinský názevAnguilla anguilla
Produkce (EU-27) – 8 164 t (2007); 97 % světové produkce
Hodnota (EU-27) – 73 milionů EUR (2007)
Hlavní země produkce v EU – Nizozemsko, Dánsko, Itálie.
Hlavní světové země produkce – výše uvedené, Čína, Japonsko.

Rozmnožování

Úhoř se v zajetí nerozmnožuje. Je třeba uvést, že v evropských řekách, jezerech a rybnících se vyskytuje pouze v nedospělém stadiu. Jakmile úhoři dosáhnou pohlavní zralosti (u samců 6 až 12 let a u samic 9 až 18 let), vracejí se do jediného místa narození, Sargasového moře v Atlantickém oceánu (jihovýchodně od Bermud), kde se rozmnoží a odkud se již nevrátí.

Jejich larvy zde zůstanou po dobu jednoho roku až dvou let a poté je odnese Golfský proud až k evropskému pobřeží, kam doplavou za 200 až 300 dnů. Tyto ryby se pak vyskytují od počátku zimy v jižní části Evropy a na začátku léta míří na sever. Tehdy se přemění na úhoře monté (někdy také sklovité úhoře), průhledné rybky o délce 6 až 12 cm. Zůstávají v ústích řek, kde se živí planktonem. Postupně se přesouvají do nížinných řek, jezer a rybníků, kde se z nich stávají úhoři žlutí.

Jejich larvy zde zůstanou po dobu jednoho roku až dvou let a poté je odnese Golfský proud až k evropskému pobřeží, kam doplavou za 200 až 300 dnů. Tyto ryby se pak vyskytují od počátku zimy v jižní části Evropy a na začátku léta míří na sever. Tehdy se přemění na úhoře monté (někdy také sklovité úhoře), průhledné rybky o délce 6 až 12 cm. Zůstávají v ústích řek, kde se živí planktonem. Postupně se přesouvají do nížinných řek, jezer a rybníků, kde se z nich stávají úhoři žlutí.

Odchov

Mladí úhoři se loví ve stadiu monté v ústích řek v Portugalsku, Španělsku, Francii a Spojeném království. Tento rybolov je regulován na základě evropského plánu obnovy z roku 2007, v němž se stanoví, že se má významná část úlovků úhořů monté (počínaje rokem 2013 60 %) věnovat na programy opětovného vysazování ryb v přirozeném ekosystému.

Úhoři monté jsou dovezeni chovatelům ryb, zůstanou několik týdnů v karanténě, a objeví-li se u nich nějaká nemoc, jsou ošetřeni. Jsou krmeni přirozenou potravou (např. jikry), která je postupně nahrazována těstem z mouky a rybího tuku. Jakmile dosáhnou hmotnosti 5 g, přesunou se do chovných nádrží určených pro nedospělé jedince, kde se krmí granulkami z rybí moučky a rostlinných výtažků.

Úhoři monté jsou dovezeni chovatelům ryb, zůstanou několik týdnů v karanténě, a objeví-li se u nich nějaká nemoc, jsou ošetřeni. Jsou krmeni přirozenou potravou (např. jikry), která je postupně nahrazována těstem z mouky a rybího tuku. Jakmile dosáhnou hmotnosti 5 g, přesunou se do chovných nádrží určených pro nedospělé jedince, kde se krmí granulkami z rybí moučky a rostlinných výtažků.

Vykrmování

Jakmile váží 50 g, přesouvají se buď do rozsáhlých chovných rybníků, nebo do velkých nádrží pro intenzivní chov, jež fungují na základě technologie opětovné cirkulace. V obou případech jsou krmeni uměle suchými granulemi z rybí moučky a rostlinných výtažků.

Úhoři mají nevýhodu v tom, že se růst jednotlivých exemplářů velice různí. Proto je třeba pravidelně provádět kategorizaci a seskupovat jedince téže velikosti vždy v jedné nádrži. Trvá dva až tři roky, než se ryby vyvinou do velikosti dospělého jedince a lze je dodat na trh – či vrátit do jejich ekosystému. Je tedy třeba poukázat na to, že tento chov má v současné době zásadní úlohu pro opětovné vysazování ryb do vodních toků pod vědeckým dohledem.

Úhoři mají nevýhodu v tom, že se růst jednotlivých exemplářů velice různí. Proto je třeba pravidelně provádět kategorizaci a seskupovat jedince téže velikosti vždy v jedné nádrži. Trvá dva až tři roky, než se ryby vyvinou do velikosti dospělého jedince a lze je dodat na trh – či vrátit do jejich ekosystému. Je tedy třeba poukázat na to, že tento chov má v současné době zásadní úlohu pro opětovné vysazování ryb do vodních toků pod vědeckým dohledem.

Konzumace

Úhoř se vyskytuje všech evropských kuchyních, konzumuje se v mnoha různých podobách a existuje nespočet receptů na jeho úpravu. Po usmrcení úhoři putují do zpracovatelských jednotek, často v samotném místě chovu, kde se čistí a krájejí a poté prodávají v čerstvém či upraveném stavu (uzení, marinovaní, vaření, nakrájení na kusy nebo filety, konzervovaní či mražení).