Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Treska obecná

Treska obecná zaujímá důležité místo v evropské gastronomii.Navzdory tomu, že dodávky tresky nejsou v současnosti tak spolehlivé v důsledku vyčerpání některých volně žijících populací, je po ní stále značná poptávka. Její chov tudíž představuje zajímavou obchodní příležitost. Výzkumem chovu tresky se v osmdesátých let dvacátého století zabývali norští vědci. Ve stejné době hledaly norské lososí farmy možnosti, jak by mohly diverzifikovat svou produkci. Začaly vykrmovat volně žijící tresky ulovené na moři a propracovaly tak metody krmení tresek. Chov tresky obecné, včetně první produkce jedinců v líhni, byl však skutečně zahájen až v roce 2000. Došlo k tomu na několika místech, především v Norsku, ale s větším či menším úspěchem se s chovem tresky začalo i ve Skotsku a Irsku, kde chovatelé lososa využívali podonosti postupy vykrmování těchto dvou druhů.

Treska obecná © ScandFish
Latinský názevGadus morhua
Produkce (EU-27) – 2 560 t (2007); 21 % světové produkce.
Hodnota (EU-27) – 9,2 milionů EUR (2007).
Hlavní země produkce v EU – Irsko, Spojené království.
Hlavní světové země produkce – Norsko, Island, Irsko, Spojené království.

Rozmnožování

Rozmnožování tresky obecné probíhá v líhni a plemenné ryby se loví v moři. Samci i samice jsou umístěni do téže nádrže

Reprodukční cyklus se vyvolává uměle pomocí metody fotomanipulace, jež spočívá v zavedení sezónního pohlavního chování tohoto druhu tím, že se upraví délka umělého „slunečního záření“. Tento postup má tu výhodu, že se jikry a ryby produkují v průběhu celého roku. Jikry, které samec oplodní přirozeně, se sbírají na hladině třecí nádrže. Umisťují se do inkubátoru, jenž obsahuje mořskou vodu o přibližné teplotě 5 °C se vzestupným proudem. Potěr se vylíhne se po 12 až 14 dnech.

Reprodukční cyklus se vyvolává uměle pomocí metody fotomanipulace, jež spočívá v zavedení sezónního pohlavního chování tohoto druhu tím, že se upraví délka umělého „slunečního záření“. Tento postup má tu výhodu, že se jikry a ryby produkují v průběhu celého roku. Jikry, které samec oplodní přirozeně, se sbírají na hladině třecí nádrže. Umisťují se do inkubátoru, jenž obsahuje mořskou vodu o přibližné teplotě 5 °C se vzestupným proudem. Potěr se vylíhne se po 12 až 14 dnech.

Odchov

V přírodě samice vypouští milion jiker, jejichž míra přežití je velmi nízká kvůli dravosti jiných druhů, kanibalismu tresky, specifickému stravovacímu režimu potěru a citlivosti na infekce, mořské proudy, kvalitu vody a její teplotu (ta se v závislosti na vývojovém stadiu různí) atd.

Pro chov potěru tresky obecné je tedy rozhodující dosáhnout takové úrovně technické propracovanosti, aby se snížil vliv těchto parametrů a dospělo se tak k průmyslově přijatelné míře přežití.

Chov potěru – Po 3 či 4 dnech od vylíhnutí potěr (0,2 mg) zkonzumuje žloutkový váček a přemísťuje se do nádrží „prvního vykrmování“, jež jsou naplněny mořskou vodou o teplotě 11 °C s plynulým proudem. Po dobu přibližně 2 měsíců se krmí vířníky (mikroskopický zooplankton produkovaný v líhni), až dosáhnou hmotnosti 0,2 g.

Výkrmna – Potěr se pak přemisťuje do větších nádrží, v nichž má mořská voda stále plynulý proud. V průběhu přibližně 2 měsíců se postupně převádí na neživou potravu s vysokým podílem bílkovin v podobě velice jemného spečeného prášku (někdy se také doplňuje žábronožkami produkovanými v líhni). Provádí se u něj také očkování, především proti vibrióze, která může způsobit značnou úmrtnost tohoto druhu. Počínaje tímto stadiem se mladé tresky prostřednictvím mechanického postupu neustále třídí a rozdělují podle velikosti (kategorizace), protože největší ryby mají sklony požírat ty menší.

Růst juvenilních jedinců – Jakmile jedinci váží 2 g, přesouvají se do velkých nádrží, kde se vykrmují granulemi složenými z rybí moučky a tuku a doplňků z rostlinných bílkovin. Při hmotnosti přibližně 30–40 g proběhne injekční očkování proti bakteriálním infekcím. Kategorizace pokračuje, aby se omezila úmrtnost v důsledku kanibalismu. Mladé tresky v těchto velkých nádržích zůstávají po dobu 5 až 10 měsíců, kdy dosáhnou hmotnosti 50 až 200 g. Hmotnost pro přemístění do klecí ve skutečnosti závisí na teplotě vody, období, velikosti klece a ok sítě atd.

Pro chov potěru tresky obecné je tedy rozhodující dosáhnout takové úrovně technické propracovanosti, aby se snížil vliv těchto parametrů a dospělo se tak k průmyslově přijatelné míře přežití.

Chov potěru – Po 3 či 4 dnech od vylíhnutí potěr (0,2 mg) zkonzumuje žloutkový váček a přemísťuje se do nádrží „prvního vykrmování“, jež jsou naplněny mořskou vodou o teplotě 11 °C s plynulým proudem. Po dobu přibližně 2 měsíců se krmí vířníky (mikroskopický zooplankton produkovaný v líhni), až dosáhnou hmotnosti 0,2 g.

Výkrmna – Potěr se pak přemisťuje do větších nádrží, v nichž má mořská voda stále plynulý proud. V průběhu přibližně 2 měsíců se postupně převádí na neživou potravu s vysokým podílem bílkovin v podobě velice jemného spečeného prášku (někdy se také doplňuje žábronožkami produkovanými v líhni). Provádí se u něj také očkování, především proti vibrióze, která může způsobit značnou úmrtnost tohoto druhu. Počínaje tímto stadiem se mladé tresky prostřednictvím mechanického postupu neustále třídí a rozdělují podle velikosti (kategorizace), protože největší ryby mají sklony požírat ty menší.

Růst juvenilních jedinců – Jakmile jedinci váží 2 g, přesouvají se do velkých nádrží, kde se vykrmují granulemi složenými z rybí moučky a tuku a doplňků z rostlinných bílkovin. Při hmotnosti přibližně 30–40 g proběhne injekční očkování proti bakteriálním infekcím. Kategorizace pokračuje, aby se omezila úmrtnost v důsledku kanibalismu. Mladé tresky v těchto velkých nádržích zůstávají po dobu 5 až 10 měsíců, kdy dosáhnou hmotnosti 50 až 200 g. Hmotnost pro přemístění do klecí ve skutečnosti závisí na teplotě vody, období, velikosti klece a ok sítě atd.

Vykrmování

Vykrmování probíhá v plovoucích klecích téhož typu jako při chovu lososa nebo jako v případě pozemních nádrží využívajících systém opětovné cirkulace. Tresky se krmí granulemi složenými z rybí moučky a tuku a rostlinných výtažků. Treska se odlovuje a usmrcuje, jakmile dosáhne hmotnosti 3 až 4 kg, tedy přibližně po 2 letech vykrmování.

Konzumace

Po usmrcení se tresky odvážejí do zpracovatelských jednotek, které je prodávají čerstvé, očištěné a krájené.

Chov tresky obecné se rozvinul v Norsku, kde několik chovatelů lososa této mezery na trhu využilo několika způsoby: klece v moři, pozemní nádrže, běžný chov, ekologický chov atd. Tato činnost se nyní rozvíjí na Islandu, na Faerských ostrovech a v Kanadě. V Evropské unii probíhal rozsáhlý pokus na Shetlandských ostrovech (Spojené království), skončil však v roce 2008 finančním krachem. V současné době se tato aktivita nově rozvíjí v Irsku a Skotsku. Budoucnost chovu tresky obecné do značné míry závisí na vývoji dodávek tohoto druhu z rybolovných oblastí severního Atlantického oceánu a Arktidy.

Chov tresky obecné se rozvinul v Norsku, kde několik chovatelů lososa této mezery na trhu využilo několika způsoby: klece v moři, pozemní nádrže, běžný chov, ekologický chov atd. Tato činnost se nyní rozvíjí na Islandu, na Faerských ostrovech a v Kanadě. V Evropské unii probíhal rozsáhlý pokus na Shetlandských ostrovech (Spojené království), skončil však v roce 2008 finančním krachem. V současné době se tato aktivita nově rozvíjí v Irsku a Skotsku. Budoucnost chovu tresky obecné do značné míry závisí na vývoji dodávek tohoto druhu z rybolovných oblastí severního Atlantického oceánu a Arktidy.