EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

Home

Home

Hankkeita ja henkilökuvia
Project support and advice, Saar
Netherlands
Jellyfish restaurant
Germany
Marine Biologist
Spain
Chef and Restaurateur
Scotland
Koolla on merkitystä

Size does matter - Film on youtube.com

Tietolähteitä eri EU-maista

Tietolähteitä eri EU-maista

Twitter: @inseparableEU
EROTTAMATTOMAT-kampanja Facebookissa