EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

Home

Home

Hankkeita ja henkilökuvia
Illustrators
Cyprus
Jellyfish restaurant
Germany
Connecting fishers to their restaurant customers and providing fresh, high quality sustainable seafood
Project support and advice, Saar
Netherlands
Koolla on merkitystä

Size does matter - Film on youtube.com

Tietolähteitä eri EU-maista

Tietolähteitä eri EU-maista

Twitter: @inseparableEU
EROTTAMATTOMAT-kampanja Facebookissa