EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

Home

Home

Hankkeita ja henkilökuvia
Director, SeaWeb Europe
Connecting fishers to their restaurant customers and providing fresh, high quality sustainable seafood
Promoting sustainability and co-existence between man and nature
University of A Coruña
Spain
Koolla on merkitystä

Size does matter - Film on youtube.com

Tietolähteitä eri EU-maista

Tietolähteitä eri EU-maista

Twitter: @inseparableEU
EROTTAMATTOMAT-kampanja Facebookissa