Navigācijas ceļš

Zivsaimniecība

Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Meklēt
    Brīvs teksts
Publikācijas
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Citas tīmekļa vietnes
Finansējums
Apspriešana
Daudzgadu plāns mazu pelaģisko sugu zvejniecībai Adrijas jūras ziemeļdaļā English (en)
Daudzgadu plāns attiecībā uz grunts zveju ES teritoriālo ūdeņu rietumdaļā English (en)
Zivsaimniecības un akvakultūras produktu ES ekomarķējums English (en)
Jaunumi
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish