Navigačný riadok

Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.

Časopis

Časopis „Rybolov v Európe“ (čísla 1 až 25) bol prvýkrát uverejnený v roku 2000. Neskôr zmenil názov na „Rybné hospodárstvo a akvakultúra v Európe“ (čísla 26 až 63) a „Európske námorné záležitosti a rybné hospodárstvo“ (od čísla 64). 

V online časopise sa nové články uverejňujú každý mesiac a tlačená verzia vychádza štyrikrát ročne v 11 jazykoch. Staršie verzie časopisu sú dostupné na portáli EU BOOKSHOP.