Navigačný riadok

Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.

Časopis

Časopis „Rybolov v Európe“ (čísla 1 až 25) bol prvýkrát uverejnený v roku 2000. Neskôr zmenil názov na „Rybné hospodárstvo a akvakultúra v Európe“ (čísla 26 až 63) a „Európske námorné záležitosti a rybné hospodárstvo“ (od čísla 64). 

V online časopise sa nové články uverejňujú každý mesiac a tlačená verzia vychádza štyrikrát ročne v 11 jazykoch. Staršie verzie časopisu sú dostupné na portáli EU BOOKSHOP.