Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.

Magazyn

Magazyn „Rybołówstwo w Europie” po raz pierwszy opublikowano w 2000 r. Pierwsze 25 numerów nosiło właśnie ten tytuł. Później nazwę magazynu zmieniono na „Rybołówstwo oraz hodowla ryb w Europie” (numery 26-63) i na „Europejską gospodarkę morską i rybołówstwo” (od numeru 64). 

W wersji online co miesiąc publikowane są nowe artykuły, a wersja papierowa jest publikowana cztery razy do roku w 11 językach. Starsze numery magazynu są dostępne w EU BOOKSHOP.