Διαδρομή πλοήγησης

Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, is in Washington this week to convey the EU's commitment to sustainable development.

Περιοδικό

Το  περιοδικό «Αλιεία στην Ευρώπη» (τεύχη 1-25) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2000. Αργότερα άλλαξε ο τίτλος του σε «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη» (τεύχη 26-63) και σε «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία στην Ευρώπη» (από το τεύχος 64). 

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό δημοσιεύονται νέα άρθρα κάθε μήνα ενώ η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο σε 11 γλώσσες. Παλαιότερες εκδόσεις του περιοδικού υπάρχουν στο EU BOOKSHOP.