Διαδρομή πλοήγησης

Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Περιοδικό

Το  περιοδικό «Αλιεία στην Ευρώπη» (τεύχη 1-25) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2000. Αργότερα άλλαξε ο τίτλος του σε «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη» (τεύχη 26-63) και σε «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία στην Ευρώπη» (από το τεύχος 64). 

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό δημοσιεύονται νέα άρθρα κάθε μήνα ενώ η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο σε 11 γλώσσες. Παλαιότερες εκδόσεις του περιοδικού υπάρχουν στο EU BOOKSHOP.