Διαδρομή πλοήγησης

Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Περιοδικό

Το  περιοδικό «Αλιεία στην Ευρώπη» (τεύχη 1-25) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2000. Αργότερα άλλαξε ο τίτλος του σε «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη» (τεύχη 26-63) και σε «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία στην Ευρώπη» (από το τεύχος 64). 

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό δημοσιεύονται νέα άρθρα κάθε μήνα ενώ η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο σε 11 γλώσσες. Παλαιότερες εκδόσεις του περιοδικού υπάρχουν στο EU BOOKSHOP.