Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Fakty i liczby

W broszurze „Fakty i liczby dotyczące WPRyb” pdf - 9 MB [9 MB] English (en) opisano sektor rybołówstwa i akwakultury za pomocą liczb. Przygotowano ją przede wszystkim na podstawie danych opracowanych przez Urząd Statystyczny UE, jak również danych zebranych przez Komisję Europejską i FAO. Broszura stanowi przegląd ostatnich zmian, które nastąpiły w rybołówstwie 27 państw członkowskich UE i krajów kandydujących. Obejmuje ona wszystkie sektory: połowy, akwakulturę, handel, pomoc wspólnotową, przetwórstwo oraz wszystkie wskaźniki społeczno-ekonomiczne związane z tym sektorem, np. zatrudnienie, flotę i spożycie.

Europejski atlas mórz zawiera wiele różnorodnych informacji, w tym dane na temat:

  • obszarów morskich objętych programem Natura 2000
  • kwot połowowych w podziale na gatunki i strefy
  • europejskiej floty rybackiej.

Atlas dostępny jest w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury to wielojęzyczna baza danych on-line, która ma na celu zwiększenie przejrzystości rynku rybołówstwa i akwakultury w UE i poszerzanie wiedzy na jego temat. Zapewnia ona dostęp w czasie rzeczywistym do wyczerpujących danych na temat cen, wartości i wielkości produkcji w całej Unii Europejskiej, jak również do informacji i analiz dotyczących rynku rybołówstwa i akwakultury.