Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Kalandusfaktid

Brošüüris „Ühine kalanduspoliitika arvudes” pdf - 16 MB [16 MB] English (en) antakse kalandus- ja vesiviljelussektorist ülevaade arvudes. See põhineb peamiselt Eurostati (Euroopa Liidu Statistikaamet), kuid ka Euroopa Komisjoni ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kogutud andmetel. Brošüüris kirjeldatakse kalandussektori viimaseid arengusuundumusi 27 ELi liikmesriigis ja kandidaatriikides. Hõlmatud on kõik sektorid: saak, vesiviljelus, kaubandus, ühenduse poolne abi, töötlemine ja kõik seonduvad sotsiaal-majanduslikud näitajad (nt tööhõive, laevastik ja tarbimine).

Euroopa mereatlas hõlmab märkimisväärset hulka teavet Euroopa merede kohta, sealhulgas:

  • Natura 2000 alusel kaitstud merealad
  • kalastuskvoodid liikide ja piirkondade lõikes
  • Euroopa kalalaevastik

See on kättesaadav inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA) on veebipõhine mitmekeelne andmebaas, mille eesmärk on tõhustada turuteavet ja läbipaistvust ELi kalandus- ja vesiviljelusturul. See võimaldab juurdepääsu üksikasjalikele reaalaja-andmetele hindade, väärtuste ja tootmismahtude kohta Euroopa Liidus ning pakub ka turuteavet ja analüüsi.

Infographics

Small-scale coastal fleet in the EU pdf - 283 KB [283 KB] English (en)

Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Economic performance of the EU fishing fleet pdf - 893 KB [893 KB] English (en)

Integrated Fisheries Data Management (IFDM) pdf - 827 KB [827 KB] English (en)

2016

EU SFPAs: Sustainable Fisheries Partnership Agreements pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

December 2015

The EU and ICCAT pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Quota Top-ups - Definition of TAC proposals pdf - 902 KB [902 KB] English (en)

2015

FARNET png - 414 KB [414 KB]

2015

Bluefin tuna - Conservation paying off pdf - 346 KB [346 KB] English (en)

June 2015

Protecting sea bass - Monthly catch limits and closed area pdf - 549 KB [549 KB] English (en)

June 2015

Tackling illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2015

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

2015

The EU fish processing sector: facts & figures pdf - 589 KB [589 KB] English (en)

Vertical version (2014)

The EU fish processing sector: facts & figures pdf - 466 KB [466 KB] English (en)

Horizontal version (2014)

Protecting sea bass pdf - 328 KB [328 KB] English (en) français (fr)

2015

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The EU fishing fleet: facts & figures pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Vertical version (2014)

The EU fishing fleet: facts & figures pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Horizontal version (2014)

Aquaculture facts pdf - 3 MB [3 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

2015