Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The European Commission adopted today a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products. The report analyses three options for action by the EU: reinforcing the use of existing tools; mimimum requirements set by the EU; or establishing an EU-wide ecolabel scheme. It discusses each option's feasibility, advantages and disadvantages.

Στοιχεία για την αλιεία

Το φυλλάδιο "Στοιχεία και αριθμοί για την ΚΑΠ" pdf - 16 MB [16 MB] English (en) παρέχει στοιχεία για τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Το φυλλάδιο αυτό εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις του αλιευτικού κλάδου στα 27 κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες. Καλύπτονται όλοι οι τομείς: αλιεύματα, υδατοκαλλιέργεια, εμπόριο, ενισχύσεις της ΕΕ, μεταποίηση, καθώς και όλοι οι σχετικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, όπως η απασχόληση, ο στόλος και η κατανάλωση.

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

  • τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000
  • τις αλιευτικές ποσοστώσεις ανά είδος και ζώνη
  • τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο.

Ο άτλας υπάρχει στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) είναι μια διαδικτυακή πολυγλωσσική βάση δεδομένων που στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση για την ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στη βελτίωση της διαφάνειας αυτής της αγοράς. Παρέχει πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία πραγματικού χρόνου για τις τιμές, την αξία και τον όγκο παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε πληροφορίες και αναλύσεις για την αγορά.

Infographics

Aquaculture in the EU - Tapping into Blue Growth pdf - 720 KB [720 KB] English (en)

Economic performance of the EU fishing fleet pdf - 893 KB [893 KB] English (en)

Integrated Fisheries Data Management (IFDM) pdf - 915 KB [915 KB] English (en)

2016

EU SFPAs: Sustainable Fisheries Partnership Agreements pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

December 2015

The EU and ICCAT pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Quota Top-ups - Definition of TAC proposals pdf - 902 KB [902 KB] English (en)

2015

FARNET png - 414 KB [414 KB]

2015

Bluefin tuna - Conservation paying off pdf - 346 KB [346 KB] English (en)

June 2015

Protecting sea bass - Monthly catch limits and closed area pdf - 549 KB [549 KB] English (en)

June 2015

Tackling illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2015

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

2015

The EU fish processing sector: facts & figures pdf - 589 KB [589 KB] English (en)

Vertical version (2014)

The EU fish processing sector: facts & figures pdf - 466 KB [466 KB] English (en)

Horizontal version (2014)

Protecting sea bass pdf - 328 KB [328 KB] English (en) français (fr)

2015

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

2015

The EU fishing fleet: facts & figures pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Vertical version (2014)

The EU fishing fleet: facts & figures pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Horizontal version (2014)

Aquaculture facts pdf - 3 MB [3 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)