Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Mer information
Nyheter
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Europeiska öppenhetsinitiativet

Mottagare av EU-stöd

Allmänheten i EU har rätt att få veta hur skattepengarna används. Ett av huvudmålen för det europeiska öppenhetsinitiativet är att offentliggöra vem som får EU-pengar.

Europeiska fiskerifonden (EFF) – och föregångaren Fonden för fiskets utveckling (FFU) – förvaltas av nationella myndigheter enligt en förvaltningsmodell som kallas för ”delad förvaltning”. Varje år måste de länder som får stöd offentliggöra relevant information på sina webbplatser, bland annat uppgifter om fysiska personer som får bidrag.

I sin dom av den 9 november 2010 i mål som rör skyldigheten att offentliggöra information om dem som får stöd från de europeiska jordbruksfonderna konstaterade EU-domstolen att det inte var rimligt att offentliggöra vissa uppgifter om fysiska personer. Därför har domstolen ogiltigförklarat bestämmelserna om sådant offentliggörande.

Av öppenhetsskäl, och i avvaktan på nya regler som tar hänsyn till domstolens invändningar, ändras därför förordning (EG) nr 498/2007 så att skyldigheten att offentliggöra information om mottagare av stöd från fiskerifonden begränsas till juridiska personer samt till fysiska personer som på förhand godkänner att uppgifterna publiceras.

EU-kommissionen driver denna webbplats för att underlätta allmänhetens tillgång till information om mottagare av stöd från fiskerifonden som finns på medlemsländernas webbplatser (delad förvaltning).

Om du vill ta del av uppgifterna, besök respektive lands webbplats. Tänk på att uppgifterna inte är definitiva utan ständigt uppdateras på grundval av de uppgifter kommissionen får från medlemsländerna.

Observera!

EU-kommissionen driver denna webbplats för att informera allmänheten. Det är medlemsländerna och förvaltningsmyndigheterna som sköter de webbplatser som vi länkar till, och de ansvarar helt och hållet för webbplatsernas innehåll. Länklistan på denna webbsida bygger på ländernas egna uppgifter och är inte nödvändigtvis uttömmande. De olika ländernas webbsidor kan variera i fråga om vad uppgifterna omfattar, hur detaljerade de är och hur de presenteras. Kommissionen kan därför inte garantera att uppgifterna är korrekta och fullständiga och tar heller inte ansvar för hur de används.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom