Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
Sustainable fishing practices are a real challenge for the eighty or so fishing vessels in Belgium.

Pobuda za preglednost v Evropi

Prejemniki sredstev EU

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako se porabi njihov denar. Javna objava podatkov o prejemnikih sredstev EU je med ključnimi cilji Pobude za preglednost v Evropi.

Evropski sklad za ribištvo (ESR), tako kot njegovega predhodnika (Finančni instrument za usmerjanje ribištva, FIUR), upravljajo nacionalni organi v okviru sistema skupnega upravljanja. Države, ki so prejele sredstva sklada, so morale vsako leto na svojih spletnih straneh objaviti ustrezne podatke, vključno s podatki o fizičnih osebah, ki so prejemniki sredstev.

Vendar je v svoji sodbi z dne 9. novembra 2010 v zadevah, ki se nanašajo na obveznost objave informacij o prejemnikih sredstev iz evropskih kmetijskih skladov, Sodišče Evropske unije odločilo, da objava nekaterih informacij, ki se nanašajo na fizične osebe, ni bila sorazmerna. Sodišče je zato razglasilo, da so zadevne določbe neveljavne.

Zaradi preglednosti in do sprejetja novih pravil, ki bodo upoštevala pripombe Sodišča, se spreminja Uredba (ES) št. 498/2007, tako da omejuje obvezno objavo informacij o prejemnikih sredstev iz ESR na pravne osebe in tiste fizične osebe, ki objavo svojih podatkov odobrijo vnaprej.

Evropska komisija želi s to spletno stranjo olajšati javni dostop do podatkov o prejemnikih sredstev ESR (deljeno upravljanje), ki so objavljeni na spletnih straneh posameznih držav članic.

Ti podatki so dostopni na spletnih straneh zadevnih držav. Opozarjamo, da spodnji podatki niso dokončni, saj se stalno posodabljajo na podlagi informacij, ki jih Komisija prejme od držav članic.

Pomembno obvestilo

Evropska komisija na tej spletni strani omogoča javni dostop do informacij. Povezave vodijo na spletne strani, ki so pod nadzorom držav članic in organov upravljanja Evropske unije in niso pod nadzorom služb Komisije. Za vsebino teh spletnih strani so izključno odgovorne zadevne države članice in organi upravljanja. Seznam povezav na tej spletni strani temelji na informacijah držav članic in ni nujno popoln. Obseg in podrobnosti informacij ter način, kako so predstavljene na povezanih spletnih straneh, se lahko zelo razlikujejo med državami članicami. Zato Evropska komisija ne more jamčiti za točnost ali popolnost podatkov oziroma informacij in ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom