Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości

Beneficjenci funduszy UE

Obywatele UE mają prawo wiedzieć, na co wydaje się ich pieniądze. Powszechne udostępnienie informacji o tym, kto otrzymuje unijne wsparcie finansowe, stanowi jeden z najważniejszych celów europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości.

Europejskim Funduszem Rybackim (EFR) i jego poprzednikiem – Instrumentem Finansowym Orientacji Rybołówstwa (IFOR) – zarządzają władze krajowe w ramach systemu zwanego „zarządzaniem dzielonym”. Co roku państwa, które otrzymują takie wsparcie finansowe, były zobowiązane do publikowania istotnych informacji na swoich stronach internetowych, w tym informacji na temat osób fizycznych, które są beneficjentami funduszy.

Jednak w orzeczeniu z 9 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów europejskich funduszy rolnych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że opublikowanie niektórych informacji dotyczących osób fizycznych było nieproporcjonalne do celów. W związku z tym Trybunał unieważnił powiązane przepisy.

Dla zapewnienia przejrzystości oraz w oczekiwaniu na przyjęcie nowych zasad uwzględniających zastrzeżenia sformułowane przez Trybunał obecnie wprowadzane są zmiany do rozporządzenia (WE) nr 498/2007. Zmiany te polegają na ograniczeniu zakresu obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów płatności EFR, tak aby objął on jedynie osoby prawne i te osoby fizyczne, które wcześniej wydadzą zgodę na publikację swoich danych.

Komisja Europejska prowadzi tę stronę, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do informacji na temat beneficjentów płatności w ramach EFR (zarządzanie dzielone), które są publikowane na stronach internetowych państw członkowskich.

Dostęp do tych informacji można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych państw. Informacje zamieszczone poniżej nie mają ostatecznego charakteru i są stale aktualizowane na podstawie informacji napływających do Komisji z państw członkowskich.

Ważna uwaga

Komisja Europejska prowadzi tę stronę, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do informacji. Należy zwrócić uwagę, że strony internetowe, do których prowadzą linki, podlegają państwom członkowskim i instytucjom zarządzającym Unii Europejskiej, i służby Komisji Europejskiej nie mają nad nimi żadnej kontroli. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie poszczególne państwa członkowskie i instytucje zarządzające. Lista linków podanych na tej stronie powstała w oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie. Lista nie jest wyczerpująca. Zakres podanych informacji, stopień ich szczegółowości oraz sposób ich przedstawienia na tych stronach mogą znacznie różnić się w zależności od państwa członkowskiego. Komisja Europejska nie gwarantuje zatem dokładności ani kompletności podanych danych i informacji, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom