Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Kontenut relatat
Aħbarijiet
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.
The European Commission is looking for organisations to join the recently established structured dialogue group of experts on the European Structural and Investment Funds (ESIF). Among others areas, this is particularly relevant for the Common Fisheries Policy and the Integrated Maritime Policy, through the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza

Benefiċjari tal-finanzjament tal-UE

Iċ-ċittadini Ewropej għandhom dritt ikunu jafu kif jintefqu flushom. Wieħed mill-għanijiet tal-Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza hu li l-informazzjoni dwar min jirċievi l-finanzjament tal-UE tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) u l-predeċessur tiegħu, l-Istrument Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd (SFGS), huma ġestiti mill-awtoritajiet nazzjonali taħt is-sistema magħrufa bħala "ġestjoni maqsuma". Kull sena, il-pajjiżi li jirċievu dan il-finanzjament kienu meħtieġa li jippubblikaw informazzjoni rilevanti fuq il-websajts tagħhom, inkluża informazzjoni dwar persuni fiżiċi li huma benefiċjarji tal-fondi.

Madankollu, fis-sentenza tagħha tad-9 ta’ Novembru 2010 f’każijiet li jikkonċernaw l-obbligu li tiġi ppubblikata informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi Agrikoli Ewropej il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonkludiet li l-pubblikazzjoni ta’ ċerta informazzjoni dwar persuni fiżiċi ma kinitx proporzjonata. B'hekk il-Qorti ddikjarat invalidi d-dispożizzjonijiet marbuta ma’ dan.

Għal raġunijiet ta’ trasparenza u sakemm jiġu adottati regoli ġodda li jqisu l-oġġezzjonijiet espressi mill-Qorti, ir-Regolament (KE) Nru 498/2007 qed jiġi għalhekk emendat biex jillimita l-obbligazzjoni li tiġi ppubblikata informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-ħlasijiet tal-FES lill-persuni legali u għal dawk il-persuni fiżiċi li jawtorizzaw minn qabel il-pubblikazzjoni tad-dejta tagħhom.

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm din il-websajt biex tiffaċilita l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-ħlasijiet tal-FES (ġestjoni maqsuma) li jinsabu ppublikati fuq websajts tal-Istati Membri.

Biex taċċessa din l-informazzjoni, jekk jogħġbok ara l-websajts tal-pajjiżi rispettivi. Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni hawn taħt għadha qed tinbena u qed tiġi aġġornata l-ħin kollu abbażi tal-informazzjoni li l-Kummissjoni tirċievi mill-Istati Membri.

Avviż importanti

Il-Kummissjoni Ewropea għandha din il-paġna biex tiffaċilita l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni. Jekk jogħġbok innota li l-paġni web relatati huma fil-kontroll tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet ta' Ġestjoni tal-Unjoni Ewropea u mhumiex taħt il-kontroll tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il-kontenut ta' dawn is-siti hu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet ta' Ġestjoni kkonċernati. Il-lista tal-links fuq dan il-websajt hi bbażata fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri. Il-lista mhijiex neċessarjament eżawrjenti. Il-livell ta' konverġenza u dettall kif ukoll il-preżentazzjoni tal-informazzjoni fuq is-siti llinkjati jista' jvarja ħafna skont l-Istat Membru. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tiggarantixxi l-akkuratezza jew il-kompletezza tad-dejta jew tal-informazzjoni pprovduta, u ma taċċettax ir-responsabbiltà tal-użu li jista' jsir minnhom.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom