Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Euroopan avoimuusaloite

EU-rahoituksen saajat

EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään. Euroopan avoimuusaloitteen tärkeimpiä tavoitteita on saattaa julkisiksi tiedot EU-rahoituksen saajista.

Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) hallinnointia toteuttavat Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset yhteistyössä. Alan säädöksissä velvoitetaan näistä välineistä tukea saavat maat julkaisemaan verkossa vuosittain tiedot rahoitusta saavista henkilöistä ja muista tahoista.

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi kuitenkin 9.11.2010 antamassaan tuomiossa, joka koskee vastaavaa Euroopan maatalousrahastojen tuensaajien julkaisuvelvoitetta, että tiettyjen luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen julkaisuvelvoite ei ole oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään. Tuomioistuin totesi myös asiaa koskevat säännökset pätemättömiksi.

Koska avoimuus halutaan varmistaa ja koska uusia tuomioistuimen kannan mukaisia sääntöjä ei ole vielä annettu, asetusta (EY) N:o 498/2007 ollaan nyt muuttamassa niin, että julkaisuvelvoite koskee vain Euroopan kalatalousrahaston tukea saavia oikeushenkilöitä ja sellaisia luonnollisia henkilöitä, jotka antavat etukäteen luvan tietojensa julkaisemiseen.

Tämän komission verkkosivun kautta pääsee tutustumaan kalatalousrahaston tuensaajia koskeviin tietoihin maittain.

Tiedot ovat saatavilla kunkin EU-maan omilla sivustoilla (vrt. yhteistyössä tapahtuva hallinnointi). Seuraavaa luetteloa päivitetään jatkuvasti EU-maiden komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tärkeä huomautus

Tätä sivua pitää yllä Euroopan komissio, ja sivun tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia. On huomattava, että verkkosivut, joille tämän sivun linkit johtavat, ovat jäsenmaiden ja EU-rahoituksen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten eivätkä Euroopan komission hallinnassa. Sivustojen sisältö on yksinomaan jäsenmaiden ja siellä hallinnoinnista vastaavien viranomaisten vastuulla. Linkkiluetteloon on koottu jäsenmaiden toimittamat tiedot. Luettelo ei ole välttämättä tyhjentävä. Eri jäsenmaiden tietojen tarkkuus ja esitystapa voivat vaihdella suurestikin. Euroopan komissio ei voi taata tietojen oikeellisuutta tai kattavuutta eikä vastaa niiden käytöstä.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom