Navigation path

Fisheries

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Европейска инициатива за прозрачност

Получатели на финансиране от ЕС

Европейските граждани имат право да знаят как се харчат парите им. Публичното оповестяване на информацията за това кой получава финансиране от ЕС е една от основните цели на Европейската инициатива за прозрачност.

Европейският фонд за рибарство (EФР) и неговият предшественик - Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) се управляват от националните власти съгласно система, известна като „споделено управление“. Всяка година държавите, получаващи такова финансиране, бяха задължени да публикуват съответната информация на своите уебсайтове, включително информация относно физическите лица, които получават средства от фондовете.

Въпреки това в решението си от 9 ноември 2010 г. по дела, свързани със задължението за публикуване на информация за получателите на средства от Европейските земеделски фондове, Съдът на Европейския съюз постанови, че публикуването на определена информация за физически лица не е пропорционално. Поради това Съдът обяви за невалидни съответните разпоредби.

От съображения за прозрачност и в очакване на приемането на нови правила, с които да се вземат под внимание възраженията на Съда, Регламент (ЕО) № 498/2007 се изменя, като се ограничава задължението за публикуване на информация за получателите на средства от ЕФР само до юридическите лица и онези физически лица, които разрешават предварително публикуването на своите данни.

Европейската комисия поддържа тази уебстраница, за да улесни обществения достъп до информация за получателите на средства от ЕФР (споделено управление), за които е публикувана информация на уебсайтове на държавите членки.

За достъп до тази информация, моля, вижте уебсайтовете на съответните държави. Моля, имайте предвид, че информацията по-долу е „работна“ и подлежи на актуализация въз основа на информацията, която Комисията получава от държавите членки.

Важна забележка

Европейската комисия поддържа тази уебстраница, за да улесни обществения достъп до информация. Моля имайте предвид, че уебстраниците, към които са предоставени връзки, се контролират от държавите членки и управителните органи на Европейския съюз, а не от службите на Комисията. За съдържанието на тези сайтове отговорност носят единствено държавите членки и съответните управителни органи. Списъкът с връзки на тази страница се основава на информация, предоставена от държавите членки. Този списък не е непременно изчерпателен. Обхватът и подробността на информацията, както и начинът на представянето ѝ на уебсайтовете, към които са предоставени връзки, могат да се различават значително между отделните държави членки. Поради това Европейската комисия не може да гарантира точността или пълнотата на предоставените данни, нито поема отговорност за тяхното ползване.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom