Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
A new poster is on-line
Speech by Director-General Lowri Evans, at a Conference at the University of the Philippines, Manila, 26 February 2015
The Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission, with the assistance of the FARNET Support Unit, is organising a high level conference on the results of Axis 4 of the EFF and the future of Community-Led Local Development (CLLD) in coastal communities.

Kuntratti u għotjiet

Ħarsa ġenerali

L-UE tipprovdi għotjiet għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet mal-kosta permezz tal- Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

Għal iktar tagħrif dwar kif jitmexxa l-FEMS f'pajjiżek, ikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sajd pdf - 147 KB [147 KB] tiegħek.

Għal tagħrif dwar min jirċievi l-għotjiet tal-UE, ara l- Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza.

Il-gvernijiet tal-UE jistgħu jipprovdu sussidji (magħrufa bħala għajnuna mill-Istat), għall-industrija tas-sajd tagħhom, sakemm ma jfixklux il-kompetizzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-UE. Ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat huma infurzati b'mod strett.

Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika regolarment sejħiet għall-offerti, proposti u espressjonijiet ta' interess biex tixtri servizzi u prodotti. Għad-dettalji dwar il-kuntratti pubbliċi relatati mal-affarijiet marittimi u s-sajd, ara l-paġni tagħna dwar is-sejħiet għall-offerti u s-sejħiet għall-proposti.

Ara wkoll is-sejħiet għall-offerti u l-proposti ppjanati għall-affarijiet marittimi u s-sajd fil-programm ta' ħidma annwali għall-kuntratti pubbliċi u l-għotjiet English (en) .