Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets.

Julkiset hankintasopimukset ja avustukset

Yleiskatsaus

EU antaa kalastusalalle ja rannikkoalueille rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) kautta.

Lisätietoa EMKR:n hallinnosta eri jäsenmaissa saa kalastusalan kansallisilta viranomaisilta pdf - 141 KB [141 KB] .

Tietoa EU-rahoituksen saajista, ks. Euroopan avoimuusaloite.

EU-maat voivat avustaa kalataloutta omassa maassaan antamalla valtiontukea, jos se ei vääristä kilpailua EU-maiden välillä. Valtiontukisääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti kalastusalan palveluiden ja tuotteiden hankintaan liittyviä tarjous-, ehdotus- ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjä. Lisätietoja alan julkisista hankinnoista on tarjouspyyntöjä ja ehdotuspyyntöjä esittelevillä sivuillamme.

Tulevista tarjous- ja ehdotuspyynnöistä kiinnostuneet voivat tutustua myös julkisia hankintoja ja avustuksia koskevaan vuotuiseen työohjelmaan English (en) .