Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.
The European Commission is looking for organisations to join the recently established structured dialogue group of experts on the European Structural and Investment Funds (ESIF). Among others areas, this is particularly relevant for the Common Fisheries Policy and the Integrated Maritime Policy, through the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Så är fiskerinäringen organiserad

Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Organisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Producentorganisationerna är officiellt godkända organ som fiskare och fiskodlare har startat. De spelar en viktig roll för EU:s fiskeripolitik och den gemensamma marknadsordningen, då de

  • leder in producenterna på hållbart fiske och vattenbruk
  • hjälper dem att matcha utbud med efterfrågan på marknaden
  • hjälper dem att öka produkternas förädlingsvärde.

Sammanslutningar av producentorganisationer kan också godkännas av nationella myndigheter och har två uppgifter: dels har de samma roll som producentorganisationerna, dels samordnar de sina medlemsorganisationer.

Organisationer för olika intressegrupper i fiskerinäringen – som kallas branschorganisationer – samlar fiskeproducenter, beredningsföretag och försäljare och arbetar med frågor som gynnar alla i branschen.

Det kan inrättas transnationella producentorganisationer, förbund av producentorganisationer och branschorganisationer för att samordna produktionen och försäljningen av vissa arter i flera EU-länder.

Marknadsinstrument

Den gemensamma marknadsordningens inriktning på hållbarhet visar sig tydligast i produktions- och saluföringsplanerna. De är de viktigaste nyskapande instrumenten och innehåller skräddarsydda åtgärder för att uppnå producentorganisationernas mål.

Mekanismen för central lagring är anpassad till de nationella marknaderna. Den aktiveras av ett prissystem som myndigheterna bestämmer i samråd med producentorganisationerna. Efter lagringen kommer produkterna åter ut på livsmedelsmarknaden.

Karta: Producentorganisationer (om du klickar på kartan öppnas den europeiska havsatlasen)

Producentorganisationer