Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
Position announcements for Database specialist, Assistant coordinator and Scientific coordinator are available on ICCAT website.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will visit Agadir, Morocco to take part in the third edition of the Salon Halieutis. The event, organised by Morocco under the high patronage of King Mohamed VI, focuses on the different economic sectors of the marine fisheries, aquaculture and seafood industries, and will attract 45,000 visitors and exhibitors from over 30 countries.

Ureditev sektorja

Trg za ribiške in akvakulturne proizvode
Organizacije v ribištvu in akvakulturi

Organizacije proizvajalcev so uradno odobreni organi proizvajalcev iz ribištva in akvakulture in imajo pomembno vlogo pri izvajanju skupne ribiške politike ter skupne ureditve trgov, saj proizvajalce:

  • usmerjajo k bolj trajnostnem ribištvu in akvakulturi,
  • jim pomagajo usklajevati ponudbo s povpraševanjem in
  • ustvarjati dodano vrednost.

Združenja takih organizacij, ki jih tudi lahko odobrijo nacionalni organi, imajo dvojno nalogo: enako vlogo kot organizacije proizvajalcev in hkrati usklajujejo delovanje članskih organizacij.

Organizacije različnih interesnih skupin v ribiškem sektorju, t. i. medpanožne organizacije, pri izvajanju ukrepov, ki koristijo celotnemu sektorju, združujejo proizvajalce, predelovalce in trgovce.

Nadnacionalne organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in medpanožne organizacije usklajujejo proizvodnjo in trženje nekaterih vrst v vseh državah EU.

Tržni instrumenti

Skupna ureditev trgov se osredotoča na doseganje trajnosti z načrti proizvodnje in trženja, ki so glavni inovativni instrument za kolektivno urejanje dejavnosti proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev v svojih načrtih proizvodnje in trženja določijo ukrepe za doseganje teh ciljev.

Mehanizem skladiščenja se prilagodi nacionalnim trgom. Sproži ga cenovni sistem, ki ga določijo organi v posvetovanju z organizacijami proizvajalcev. Po skladiščenju se proizvodi vrnejo na trg za porabo ljudi.

Zemljevid: Organizacije proizvajalcev (s klikom zemljevida se odpre evropski atlas morij)

Organizacije proizvajalcev