Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.

Organisatie van de sector

Markt voor visserij- en aquacultuurproducten
Organisaties in de sector visserij en aquacultuur

De door producenten van visserij- en aquacultuurproducten opgezette producentenorganisaties zijn officieel erkende organen die een belangrijke rol spelen bij het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de gemeenschappelijke ordening van de markt:

  • zij sturen producenten in de richting van duurzame visserij en aquacultuur
  • helpen bij het afstemmen van vraag en aanbod op de markt
  • bij het scheppen van toegevoegde waarde

Unies van dergelijke organisaties, die ook door nationale autoriteiten kunnen worden erkend, hebben twee doelen: ze spelen dezelfde rol als producentenorganisaties en coördineren hun ledenorganisaties.

Brancheorganisaties van verschillende belangengroepen in de visserijsector brengen visproducenten, -verwerkers en -leveranciers bijeen om maatregelen in te voeren die de hele sector ten goede komen.

Internationale producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties kunnen worden opgericht om de productie en afzet van bepaalde soorten in verschillende EU-landen te coördineren.

Marktinstrumenten

De gemeenschappelijke ordening van de markten richt zich vooral op duurzaamheid via productie- en afzetprogramma’s. Dit is het belangrijkste vernieuwende kenmerk voor het collectieve beheer van de activiteiten. Producentenorganisaties plannen productie en afzet.

Het opslagmechanisme wordt aangepast aan de nationale markten en wordt geïnitieerd door een prijsregeling die in overleg tussen de overheid en de producentenorganisaties is bepaald. Na opslag worden de producten opnieuw op de markt gebracht voor consumptie.

Kaart: Producentenorganisaties (klik op de kaart om de Europese zeeatlas te openen)

Producentenorganisaties