Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Organisatie van de sector

Markt voor visserij- en aquacultuurproducten
Organisaties in de sector visserij en aquacultuur

De door producenten van visserij- en aquacultuurproducten opgezette producentenorganisaties zijn officieel erkende organen die een belangrijke rol spelen bij het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de gemeenschappelijke ordening van de markt:

  • zij sturen producenten in de richting van duurzame visserij en aquacultuur
  • helpen bij het afstemmen van vraag en aanbod op de markt
  • bij het scheppen van toegevoegde waarde

Unies van dergelijke organisaties, die ook door nationale autoriteiten kunnen worden erkend, hebben twee doelen: ze spelen dezelfde rol als producentenorganisaties en coördineren hun ledenorganisaties.

Brancheorganisaties van verschillende belangengroepen in de visserijsector brengen visproducenten, -verwerkers en -leveranciers bijeen om maatregelen in te voeren die de hele sector ten goede komen.

Internationale producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties kunnen worden opgericht om de productie en afzet van bepaalde soorten in verschillende EU-landen te coördineren.

Marktinstrumenten

De gemeenschappelijke ordening van de markten richt zich vooral op duurzaamheid via productie- en afzetprogramma’s. Dit is het belangrijkste vernieuwende kenmerk voor het collectieve beheer van de activiteiten. Producentenorganisaties plannen productie en afzet.

Het opslagmechanisme wordt aangepast aan de nationale markten en wordt geïnitieerd door een prijsregeling die in overleg tussen de overheid en de producentenorganisaties is bepaald. Na opslag worden de producten opnieuw op de markt gebracht voor consumptie.

Kaart: Producentenorganisaties (klik op de kaart om de Europese zeeatlas te openen)

Producentenorganisaties