Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The conference video and report are now available on the FARNET website

L-organizzazzjoni tas-settur

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura tirrikonoxxi bħala organizzazzjonijiet professjonali l-entitajiet li ġejjin: l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi huma korpi uffiċjalment rikonoxxuti mwaqqfa mill-produtturi tas-sajd u tal-akkwakultura. Huma responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tas-sajd u għandhom rwol essenzjali fit-tħaddim tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq peress li huma:

  • jiggwidaw lill-produtturi lejn sajd u akkwakultura sostenibbli, b’mod partikolari billi b’mod kollettiv jimmaniġjaw l-attivitajiet tal-membri tagħhom
  • jgħinuhom iqabblu l-provvisti mad-domanda tas-suq, u
  • jappoġġjawhom fil-ħolqien tal-valur miżjud.

Illum, fl-Unjoni Ewropea jeżistu aktar minn 200 organizzazzjoni tal-produtturi. Biex jiksbu l-għanijiet tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, huma jistgħu jieħdu miżuri biex jiddirezzjonaw il-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tagħhom u jippromwovuhom permezz ta' skemi ta' ċertifikazzjoni, siġilli tal-kwalità, deżinjazzjonijiet ġeografiċi u azzjonijiet simili. Jistgħu jippromwovu wkoll it-taħriġ vokazzjonali, l-użu tal-ICTs u jaħdmu sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura tal-membri tagħhom.

Mappa: Organizzazzjonijiet tal-produtturi (ikklikkja l-mappa biex tiftaħ l-Atlas Ewropew tal-Ibħra)

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

L-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu wkoll jiġu approvati mill-awtoritajiet nazzjonali. Dawn għandhom għan doppju: huma għandhom l-istess rwol bħall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u jikkoordinaw ukoll l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet membri tagħhom.

L-organizzazzjonijiet ta' gruppi ta' interess differenti fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura - magħrufa bħala "organizzazzjonijiet interprofessjonali" - jiġbru flimkien produtturi, proċessuri u kummerċjanti tas-sajd biex jimplimentaw miżuri li jibbenefikaw lis-settur kollu fit-totalità tiegħu. L-għan tagħhom huwa li titjieb il-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u biex jiżviluppaw miżuri ta’ interess għas-settur kollu.

Peress li r-riżorsi tal-baħar għandhom in-natura ta' riżorsi kondiviżi, dawn l-organizzazzjonijiet professjonali jistgħu jiġu stabbiliti wkoll fuq livell transnazzjonali biex jikkoordinaw il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti speċijiet f’diversi pajjiżi tal-UE.

L-għodod u l-appoġġ finanzjarju

Fid-dawl tar-rwol essenzjali li dawn l-organizzazzjonijiet professjonali għandhom fil-kisba tal-Politika Komuni tas-Sajd u tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, ġew stabbiliti għadd ta’ għodod bħala appoġġ:

  • Il-ħolqien jew ir-ristrutturar tal-organizzazzjonijiet professjonali:  Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) jista' jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-miżuri ta' kummerċjalizzazzjoni li għandhom l-għan li joħolqu jew jirristrutturaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali.
  • Il-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni: Sabiex jikkontribwixxu għas-sostenibilità tal-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jfasslu pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni. Dawn il-pjanijiet jikkostitwixxu strument innovattiv li jippermetti l-ġestjoni kollettiva tal-attivitajiet tal-produtturi u permezz tiegħu l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jistabbilixxu miżuri apposta sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħhom.
    It-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni hija appoġġjata mill-FEMS, permezz ta’ kontribuzzjoni li tista’ tammonta sa 3% tal-valur annwali tal-prodotti mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni jew mill-assoċjazzjoni tal-produtturi.
  • Il-mekkaniżmu ta' ħżin: Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel mill-mekkaniżmi ta’ intervent fis-suq għall-implimentazzjoni sħiħa tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni, il-FEMS jipprovdi appoġġ lill-organizzazzjoni tal-produtturi tas-sajd biex jaħżnu l-prodotti tagħhom meta d-domanda tas-suq tkun baxxa wisq. Il-mekkaniżmu jsir attiv minn sistema ta’ prezzijiet determinata mill-awtoritajiet nazzjonali b’konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Wara l-ħżin, il-prodotti jintbagħtu lura lejn is-suq għall-konsum uman.
    L-appoġġ tal-FEMS għal dan il-mekkaniżmu se jintemm sal-31 ta’ Diċembru 2018, meta l-ippjanar tal-attivitajiet se jkun kompletament implimentat permezz tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni.

Dokumenti relatati

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1418/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1419/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, l-estensjoni tar-regoli tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u l-pubblikazzjoni ta’ prezzijiet skattaturi kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2014 dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Produzzjoni u Kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura