Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

L-organizzazzjoni tas-settur

Is-suq għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura
L-organizzazzjonijiet fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi, li huma korpi approvati uffiċjalment stabbiliti minn produtturi tas-sajd jew tal-akkwakultura, għandhom rwol essenzjali fit-tħaddim tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq:

  • jiggwidaw lill-produtturi lejn sajd u akkwakultura sostenibbli,
  • jgħinuhom iqabblu l-provvisti mad-domanda tas-suq, u
  • jappoġġawhom fil-ħolqien tal-valur miżjud.

L-assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet, li jistgħu jiġu approvati wkoll minn awtoritajiet nazzjonali, għandhom għan doppju: it-tnejn għandhom l-istess rwol bħall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u jikkoordinaw l-organizzazzjonijiet membri tagħhom.

L-organizzazzjonijiet ta’ gruppi ta’ interess differenti fis-settur tas-sajd – magħrufa bħala “organizzazzjonijiet interprofessjonali” - jiġbru flimkien produtturi, proċessuri u kummerċjanti tal-ħut biex jimplimentaw miżuri li jibbenefikaw lis-settur kollu.

L-organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jistgħu jiġu stabbiliti biex jikkoordinaw il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti speċijiet f’diversi pajjiżi tal-UE.

L-istrumenti tas-suq

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq tiffoka l-aktar fuq is-sostenibbiltà permezz ta’ pjanijiet tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni. Dawn huma l-istrument ewlieni innovattiv għall-ġestjoni kollettiva tal-attivitajiet tal-produtturi. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistabbilixxu pjanijiet tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni li jiffissaw il-miżuri speċifiċi biex jilħqu l-għanijiet tagħhom.

Il-mekkaniżmu tal-ħżin huwa adattat għas-swieq nazzjonali. Jingħata bidu għalih minn sistema ta’ prezzijiet determinata mill-awtoritajiet b’konsultazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tal-produtturi. Wara l-ħżin, il-prodotti jintbagħtu lura lejn is-suq għall-konsum uman.

Mappa: Organizzazzjonijiet tal-produtturi (ikklikkja l-mappa biex tiftaħ l-Atlas Ewropew tal-Ibħra)

Organizzazzjonijiet tal-produtturi