Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Nozares organizācija

Zvejas un akvakultūras produktu tirgus
Zivsaimniecības un akvakultūras nozares organizācijas

Zivsaimniecības vai akvakultūras nozares ražotāju izveidotām un oficiāli atzītām ražotāju organizācijām ir būtiska nozīme kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanā un kopējā tirgus organizācijā:

  • tās konsultē ražotājus par ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras praksi;
  • tās palīdz panākt piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību;
  • tās palīdz radīt pievienoto vērtību.

Ražotāju organizāciju asociācijām, kuras arī var apstiprināt valsts iestādes, ir divējāds mērķis: tām ir tāds pats uzdevums kā ražotāju organizācijām un tās saskaņo dalīborganizāciju darbības.

Organizācijas, kas pārstāv zvejas nozares dažādas interešu grupas (profesionālas organizācijas) pulcina ražotājus, kā arī zivju pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu pārstāvjus.

Starptautiskas ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības un profesionālas organizācijas var izveidot, lai koordinētu atsevišķu sugu produkcijas izlaidi un tirdzniecību vairākās ES valstīs.

Tirgus instrumenti

Kopīgās tirgus organizācijas mērķis pamatā ir ilgtspēja, ko panāk ar ražošanas un tirdzniecības plāniem. Tie ir galvenie novatoriskie instrumenti, kas likti lietā, lai kopīgi pārvaldītu ražotāju darbības. Ražotāju organizācijas izstrādā ražošanas un tirdzniecības plānus, un šo plānu pasākumi ir pielāgoti viņu mērķu sasniegšanai.

Glabāšanas mehānisms ir pielāgots valstu tirgiem. To iedarbina cenu sistēma; šīs cenas pēc apspriešanās ar ražotāju organizācijām nosaka iestādes. Pēc uzglabāšanas produktus laiž tirgū.

Karte: ražotāju organizācijas (noklikšķiniet uz kartes, lai atvērtu Eiropas jūru atlantu)

Ražotāju organizācijas