Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Sektoriaus organizavimas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka
Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus organizacijos

Žvejybos arba akvakultūros produktų gamintojų įsteigtos gamintojų organizacijos, kurios yra oficialiai patvirtintos įstaigos, atlieka esminį vaidmenį vykdant bendrąją žuvininkystės politiką ir bendrai organizuojant rinkas:

  • jos skatina gamintojus užsiimti tausia žvejyba ir akvakultūra,
  • padeda jiems derinti pasiūlą ir rinkos poreikius,
  • padeda jiems kurti pridėtinę vertę.

Tokių organizacijų asociacijų, kurias taip pat gali būti patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos, tikslas dvejopas: jos atlieka tokį patį vaidmenį kaip gamintojų organizacijos ir koordinuoja joms priklausančias organizacijas.

Įvairių žuvininkystės sektoriaus interesų grupių organizacijos, vadinamos tarpšakinėmis organizacijomis, suburia žuvų produktų gamintojus, perdirbėjus ir prekiautojus taikyti visam sektoriui naudingų priemonių.

Koordinuoti tam tikrų rūšių produktų gamybos ir prekybos keliose ES šalyse gali būti įsteigtos tarpvalstybinės gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir tarpšakinės organizacijos.

Rinkos priemonės

Bendrai organizuojant rinkas daug dėmesio skiriama tvarumui: jo siekiama įgyvendinant gamybos ir rinkodaros planus. Šie planai yra pagrindinė naujoviška bendro gamintojų veiklos valdymo priemonė. Gamintojų organizacijos parengia gamybos ir rinkodaros planus, kuriuose nustato savo tikslų siekimo priemones.

Sandėliavimo sistema pritaikyta prie nacionalinių rinkų. Ji taikoma remiantis orientacinių kainų, kurias pasikonsultavusios su gamintojų organizacijomis nustato valdžios institucijos, sistema. Po sandėliavimo produktai grąžinami rinkai ir teikiami vartoti žmonėms.

Gamintojų organizacijų žemėlapis (spustelėkite žemėlapį ir bus atverstas Europos jūrų atlasas)

Gamintojų organizacijos