Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
EU Ministers have reached agreement on fishing opportunities for 2015 in the Atlantic, North Sea and Black Sea following lengthy discussion at the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December. Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, presented the Commission's proposals based for the first time on the new Common Fisheries Policy (CFP) which aims to have all stocks fished at sustainable levels.

Sektoriaus organizavimas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka
Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus organizacijos

Žvejybos arba akvakultūros produktų gamintojų įsteigtos gamintojų organizacijos, kurios yra oficialiai patvirtintos įstaigos, atlieka esminį vaidmenį vykdant bendrąją žuvininkystės politiką ir bendrai organizuojant rinkas:

  • jos skatina gamintojus užsiimti tausia žvejyba ir akvakultūra,
  • padeda jiems derinti pasiūlą ir rinkos poreikius,
  • padeda jiems kurti pridėtinę vertę.

Tokių organizacijų asociacijų, kurias taip pat gali būti patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos, tikslas dvejopas: jos atlieka tokį patį vaidmenį kaip gamintojų organizacijos ir koordinuoja joms priklausančias organizacijas.

Įvairių žuvininkystės sektoriaus interesų grupių organizacijos, vadinamos tarpšakinėmis organizacijomis, suburia žuvų produktų gamintojus, perdirbėjus ir prekiautojus taikyti visam sektoriui naudingų priemonių.

Koordinuoti tam tikrų rūšių produktų gamybos ir prekybos keliose ES šalyse gali būti įsteigtos tarpvalstybinės gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir tarpšakinės organizacijos.

Rinkos priemonės

Bendrai organizuojant rinkas daug dėmesio skiriama tvarumui: jo siekiama įgyvendinant gamybos ir rinkodaros planus. Šie planai yra pagrindinė naujoviška bendro gamintojų veiklos valdymo priemonė. Gamintojų organizacijos parengia gamybos ir rinkodaros planus, kuriuose nustato savo tikslų siekimo priemones.

Sandėliavimo sistema pritaikyta prie nacionalinių rinkų. Ji taikoma remiantis orientacinių kainų, kurias pasikonsultavusios su gamintojų organizacijomis nustato valdžios institucijos, sistema. Po sandėliavimo produktai grąžinami rinkai ir teikiami vartoti žmonėms.

Gamintojų organizacijų žemėlapis (spustelėkite žemėlapį ir bus atverstas Europos jūrų atlasas)

Gamintojų organizacijos