Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Užsisakykite mūsų informacinį e. biuletenį
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Daugiau šia tema
Naujienos
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Sektoriaus organizavimas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka
Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus organizacijos

Žvejybos arba akvakultūros produktų gamintojų įsteigtos gamintojų organizacijos, kurios yra oficialiai patvirtintos įstaigos, atlieka esminį vaidmenį vykdant bendrąją žuvininkystės politiką ir bendrai organizuojant rinkas:

  • jos skatina gamintojus užsiimti tausia žvejyba ir akvakultūra,
  • padeda jiems derinti pasiūlą ir rinkos poreikius,
  • padeda jiems kurti pridėtinę vertę.

Tokių organizacijų asociacijų, kurias taip pat gali būti patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos, tikslas dvejopas: jos atlieka tokį patį vaidmenį kaip gamintojų organizacijos ir koordinuoja joms priklausančias organizacijas.

Įvairių žuvininkystės sektoriaus interesų grupių organizacijos, vadinamos tarpšakinėmis organizacijomis, suburia žuvų produktų gamintojus, perdirbėjus ir prekiautojus taikyti visam sektoriui naudingų priemonių.

Koordinuoti tam tikrų rūšių produktų gamybos ir prekybos keliose ES šalyse gali būti įsteigtos tarpvalstybinės gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir tarpšakinės organizacijos.

Rinkos priemonės

Bendrai organizuojant rinkas daug dėmesio skiriama tvarumui: jo siekiama įgyvendinant gamybos ir rinkodaros planus. Šie planai yra pagrindinė naujoviška bendro gamintojų veiklos valdymo priemonė. Gamintojų organizacijos parengia gamybos ir rinkodaros planus, kuriuose nustato savo tikslų siekimo priemones.

Sandėliavimo sistema pritaikyta prie nacionalinių rinkų. Ji taikoma remiantis orientacinių kainų, kurias pasikonsultavusios su gamintojų organizacijomis nustato valdžios institucijos, sistema. Po sandėliavimo produktai grąžinami rinkai ir teikiami vartoti žmonėms.

Gamintojų organizacijų žemėlapis (spustelėkite žemėlapį ir bus atverstas Europos jūrų atlasas)

Gamintojų organizacijos