Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
    Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
A new poster is on-line
Speech by Director-General Lowri Evans, at a Conference at the University of the Philippines, Manila, 26 February 2015
The Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission, with the assistance of the FARNET Support Unit, is organising a high level conference on the results of Axis 4 of the EFF and the future of Community-Led Local Development (CLLD) in coastal communities.

Az ágazat szervezése

A halászati és akvakultúra-termékek piaca
A halászati és akvakultúra-ágazat termelői szervezetei

A termelői szervezetek – vagyis a halászattal vagy akvakultúrával foglalkozó termelők által létrehozott, hivatalosan elismert szervezetek – kulcsszerepet játszanak a közös halászati politika és a közös piacszervezés működésében, mivel:

  • a termelőket iránymutatással látják el azzal kapcsolatban, hogy miként tudnak meghonosítani fenntartható halászati és akvakultúra-eljárásokat,
  • segítik őket abban, hogy kínálatukat a piaci kereslethez igazíthassák, valamint
  • támogatják hozzáadottérték-teremtő tevékenységeiket.

A termelői szervezetekből álló társulások– amelyeket a nemzeti hatóságok ugyancsak elismerhetnek – kétféle feladatot látnak el: egyrészt maguk is termelői szervezetként tevékenykednek, másrészt pedig összehangolják tagszervezeteik működését.

A halászati ágazaton belül több különböző érdekcsoportot tömörítő szervezetek is tevékenykednek. Ezek az úgynevezett ágazatközi szervezetek lehetővé teszik, hogy a termeléssel, a feldolgozással és az értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők közös intézkedéseket hozzanak az ágazat egésze érdekében.

A fentieken túlmenően több tagállamban működő termelői szervezetek, termelői szervezetekből álló társulások és ágazatközi szervezetek is alapíthatók azzal a céllal, hogy egyes fajokat összehangoltan termeljenek és értékesítsenek különböző uniós országokban.

Piaci eszközök

A közös piacszervezés elsősorban a fenntarthatóságra törekszik. Ezt szolgálják a termelési és értékesítési tervek. Ezek ugyanis a termelők tevékenységének közös irányítására szolgáló legfontosabb innovatív eszközök. A termelői szervezetek termelési és értékesítési terveket készítenek, melyekben felvázolják, milyen célzott intézkedésekkel kívánják törekvéseiket megvalósítani.

A tárolási mechanizmus a nemzeti piacokhoz igazodik. A mechanizmust egy árrendszer aktiválja, melyet a hatóságok a termelői szervezetekkel egyeztetve alakítanak ki. Tárolás után a termékek visszakerülnek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek piacára.

Térkép: Termelői szervezetek (kattintson a térképre az Európai Tengeri Atlasz megnyitásához)

Producer organisations