Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Alan organisaatiot

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinat
Kalastus- ja vesiviljelyalan organisaatiot

Tuottajaorganisaatioilla, jotka ovat kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajien virallisesti hyväksymiä elimiä, on keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa. Tuottajaorganisaatiot

  • ohjaavat tuottajia kestävään kalastukseen ja vesiviljelyyn
  • auttavat tuottajia saamaan tarjonnan kohtaamaan markkinoiden kysynnän
  • tukevat tuottajia lisäarvon luomisessa.

Näiden organisaatioiden liitoilla, jotka ovat mahdollisesti myös kansallisten viranomaisten hyväksymiä, on kahtalainen tehtävä. Ne toimivat samassa roolissa kuin tuottajaorganisaatiot ja sen lisäksi ne koordinoivat jäsenorganisaatioidensa toimintaa.

Kalastusalan eri etujärjestöjen organisaatioissa eli nk. toimialakohtaisissa organisaatioissa kalan tuottajat, jalostajat ja markkinoijat tekevät yhteistyötä alan yhteiseksi hyväksi.

Kansallisuusrajat ylittäviä tuottajajärjestöjä, tuottajajärjestöjen liittoja ja toimialajärjestöjä voidaan perustaa koordinoimaan tiettyjen kalalajien tuotantoa ja markkinoille saattamista eri EU-maissa.

Markkinatoimenpiteet

Yhteisessä markkinajärjestelyssä keskitytään alan kestävyyden lisäämiseen tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien avulla. Nämä suunnitelmat tarjoavat innovatiivisen välineen tuottajien toimien kollektiiviseen hallinnointiin. Tuottajaorganisaatiot vahvistavat tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet.

Varastojärjestelmä on mukautettu kansallisiin markkinoihin. Se on kytketty hintajärjestelmään, josta viranomaiset päättävät yhteistyössä tuottajaorganisaatioiden kanssa. Varastoinnin jälkeen tuotteet palautuvat markkinoille ihmisravinnoksi.

Kartta: Tuottajaorganisaatiot (karttaa napsauttamalla pääset Euroopan meriatlakseen)

Tuottajaorganisaatiot