Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.
The European Commission has today issued a report on the measures taken by EU countries to ensure the recovery of European eel.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Alan organisaatiot

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinat
Kalastus- ja vesiviljelyalan organisaatiot

Tuottajaorganisaatioilla, jotka ovat kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajien virallisesti hyväksymiä elimiä, on keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa. Tuottajaorganisaatiot

  • ohjaavat tuottajia kestävään kalastukseen ja vesiviljelyyn
  • auttavat tuottajia saamaan tarjonnan kohtaamaan markkinoiden kysynnän
  • tukevat tuottajia lisäarvon luomisessa.

Näiden organisaatioiden liitoilla, jotka ovat mahdollisesti myös kansallisten viranomaisten hyväksymiä, on kahtalainen tehtävä. Ne toimivat samassa roolissa kuin tuottajaorganisaatiot ja sen lisäksi ne koordinoivat jäsenorganisaatioidensa toimintaa.

Kalastusalan eri etujärjestöjen organisaatioissa eli nk. toimialakohtaisissa organisaatioissa kalan tuottajat, jalostajat ja markkinoijat tekevät yhteistyötä alan yhteiseksi hyväksi.

Kansallisuusrajat ylittäviä tuottajajärjestöjä, tuottajajärjestöjen liittoja ja toimialajärjestöjä voidaan perustaa koordinoimaan tiettyjen kalalajien tuotantoa ja markkinoille saattamista eri EU-maissa.

Markkinatoimenpiteet

Yhteisessä markkinajärjestelyssä keskitytään alan kestävyyden lisäämiseen tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien avulla. Nämä suunnitelmat tarjoavat innovatiivisen välineen tuottajien toimien kollektiiviseen hallinnointiin. Tuottajaorganisaatiot vahvistavat tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet.

Varastojärjestelmä on mukautettu kansallisiin markkinoihin. Se on kytketty hintajärjestelmään, josta viranomaiset päättävät yhteistyössä tuottajaorganisaatioiden kanssa. Varastoinnin jälkeen tuotteet palautuvat markkinoille ihmisravinnoksi.

Kartta: Tuottajaorganisaatiot (karttaa napsauttamalla pääset Euroopan meriatlakseen)

Tuottajaorganisaatiot