Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Sektori korraldus

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turg
Organisatsioonid kalandus- ja vesiviljelussektoris

Ühise kalanduspoliitika toimimise ja ühise turukorralduse puhul on oluline roll tootjaorganisatsioonidel, mis on kalandus- või vesiviljelusvaldkonna tootjate moodustatud ametlikult tunnustatud ühendused, mis:

  • suunavad tootjaid jätkusuutliku kalanduse ja vesiviljeluse juurde,
  • aitavad neil viia tarned vastavusse turu nõudlusega ja
  • toetavad neid lisandväärtuse loomisel.

Selliste organisatsioonide ühendused (need võivad samuti olla liikmesriigi asutuste poolt tunnustatud) omavad kahte eesmärki: nad täidavad samu ülesandeid, mis tootjaorganisatsioonid ning koordineerivad oma liikmesorganisatsioonide tegevust.

Kalandussektori eri huvirühmade organisatsioonid – nn tootmisharudevahelised organisatsioonid – ühendavad kalatootjaid, töötlejaid ja turustajaid, eesmärgiga rakendada kogu sektorile kasutoovaid meetmeid.

Mitmetes ELi liikmesriikides teatud liikide tootmise ja turustamise koordineerimiseks võib luua riikidevahelisi tootjaorganisatsioone, tootjaorganisatsioonide liite ja tootmisharudevahelisi organisatsioone.

Turuinstrumendid

Ühise turukorralduse raames keskendutakse tootmis- ja turustamiskavade kaudu põhiliselt jätkusuutlikkusele. See on peamine uuenduslik vahend tootjate tegevuse kollektiivseks juhtimiseks. Tootjaorganisatsioonid kehtestavad tootmis- ja turustamiskavad, millega sätestatakse eesmärkide saavutamiseks kohandatud meetmed.

Ladustamismehhanism on kohandatud riikide turgudele. See on sõltuvuses käivitushindade süsteemist, mille määravad kindlaks asutused, konsulteerides selleks tootjaorganisatsioonidega. Ladustamise järel suunatakse tooted tagasi turule, et inimesed saaksid neid tarbida.

Kaart: Tootjaorganisatsioonid (Euroopa mereatlase avamiseks klõpsake kaardil)

Tootjaorganisatsioonid