Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Læs også
Nyheder
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Sektorens opbygning

Markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter
Fiskeri- og akvakultursektorens opbygning

Producentorganisationer, som er officielt godkendte organer etableret af fiske- eller akvakulturproducenter, spiller en afgørende rolle i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og den fælles markedsordning for fiskevarer. De:

  • vejleder producenterne om bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur
  • hjælper dem med at tilpasse udbuddet til efterspørgslen på markedet
  • hjælper dem med at skabe merværdi.

Sammenslutninger af sådanne organisationer, som også kan godkendes af nationale myndigheder, har to formål: de spiller samme rolle som producentorganisationer og koordinerer samtidig deres medlemsorganisationer.

Organisationer bestående af forskellige interessegrupper fra fiskerisektoren – også kaldet "brancheorganisationer" – samler producenter, forarbejdningsvirksomheder og markedsføringsvirksomheder inden for fiskeri for at gennemføre foranstaltninger til gavn for hele sektoren.

Tværnationale producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer kan oprettes for at koordinere produktion og markedsføring af visse arter i flere EU-lande.

Markedsinstrumenterne

Den fælles markedsordning fokuserer i høj grad på bæredygtighed i produktions- og markedsføringsplanerne. Det er det primære innovative instrument til fælles forvaltning af producenternes aktiviteter. Producentorganisationer udarbejder produktions- og markedsføringsplaner med foranstaltninger, som er skræddersyet til at nå deres mål.

Oplagringsordningen tilpasses til de nationale markeder. Den udløses af et prissystem, som fastsættes af myndighederne i samråd med producentorganisationerne. Efter oplagringen sættes produkterne i omsætning til konsum.

Kort: Producentorganisationer (klik på kortet for at åbne det europæiske havatlas)

Producentorganisationer