Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Organizace odvětví

Trh s produkty rybolovu a akvakultury
Organizace v odvětví rybolovu a akvakultury

Organizace producentů, jsou úředně schválenými subjekty, které si vytvořili producenti v oblasti rybolovu nebo akvakultury. Hrají zásadní úlohu při provádění společné rybářské politiky a společné organizace trhů:

  • vedou producenty k dodržování udržitelných postupů rybolovu a akvakultury
  • pomáhají jim účinně reagovat na poptávku na trhu a
  • podporují je ve vytváření přidané hodnoty

Sdružení takových organizací (rovněž mohou být schválena ze strany vnitrostátních orgánů) kromě úkolů obdobných, jako plní organizace producentů, také činnost svých členských organizací koordinují.

Organizace různých zainteresovaných skupin, označované jako meziodvětvové organizace, sdružují producenty ryb, zpracovatele a prodejce a přijímají opatření, z něhož má prospěch odvětví jako celek.

Nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvové organizace mohou být zřízeny s cílem koordinovat produkci a uvádět na trh některé druhy v několika zemích EU zároveň.

Tržní nástroje

Společná organizace trhů se do značné míry zaměřuje na udržitelnost produkce. Funguje na základě plánování produkce a plánovaného uvádění produktů na trh. To jsou hlavní inovativní nástroje, jimiž lze kolektivně řídit činnost producentů. Organizace producentů určí plány produkce a uvedení produktů na trh. V těchto plánech stanoví opatření v zájmu dosažení cílů organizace.

Potřebám vnitrostátních trhů je přizpůsoben mechanismus skladování. Řídí se cenami, které stanovují příslušné orgány ve spolupráci s organizacemi producentů. Poté, co jsou na určitou dobu produkty uskladněny, se vracejí na potravinový trh.

Mapa: Organizace producentů (klikněte na mapu, otevře se vám Evropský atlas moří)

Organizace producentů