Търсене
Връзки по темата
Новини
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.
The European Commission is looking for organisations to join the recently established structured dialogue group of experts on the European Structural and Investment Funds (ESIF). Among others areas, this is particularly relevant for the Common Fisheries Policy and the Integrated Maritime Policy, through the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Организация на сектора

Пазар на продукти от риболов и аквакултура
Организации в сектора на рибарството и аквакултурата

Организациите на производители са официално признати организации, създадени от производители в сектора на рибарството или аквакултурата. Те играят съществена роля в изпълнението на общата политика в областта на рибарството и общата организация на пазарите:

  • те насочват производителите към постигане на устойчив риболов и аквакултура,
  • помагат им да задоволят търсенето на пазара и
  • и(това или предното 'и') им помагат при създаването на добавена стойност.

Асоциациите на организации на производители също могат да бъдат признати от националните органи и имат двойна роля — те изпълняват същите функции като организациите на производители и координират техните дейности.

Организациите на различни заинтересовани групи в областта на рибарството, известни като междубраншови организации, обединяват производители, преработватели и търговци с цел изпълнение на мерки, които са от полза за целия сектор.

С цел координация на производството и предлагането на пазара на определени видове риба в няколко страни от ЕС могат да бъдат създавани транснационални организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

Пазарни инструменти

Общата организация на пазара е насочена предимно към постигане на устойчивост чрез планове за производство и предлагане на пазара. Те са основните иновативни инструменти за колективно управление на дейностите на производителите. Организациите на производители изготвят подобни планове, като включват в тях мерки, съобразени с техните цели.

Механизмът за съхранение е адаптиран към националните пазари. Той се задейства чрез ценова система, определена от органите в консултация с организациите на производители. След приключването на срока на съхранение продуктите отново се предлагат на пазара.

Карта Организации на производители (щракнете върху картата за отворите Европейския морски атлас)

Организации на производители