Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
EU vessels fishing shrimps and small pelagics in Mauritanian waters in the framework of the EU-Mauritania Fisheries Protocol will be able to continue to do so until 15 December 2014. This is part of the compromise which EU negotiators found last night in Nouakchott after the Mauritanian authorities had upheld the position that all EU vessels would have to leave Mauritanian waters as of 1 August 2014.

Försäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Försäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter © Lionel FlageulGemensamma handelsnormer

De gemensamma handelsnormerna innehåller enhetliga kännetecken för vissa fiskeriprodukter som säljs i EU, oavsett deras ursprung. De bidrar till en öppen inre marknad som fungerar smidigt och förser marknaden med produkter av hög kvalitet.

Marknadsnormerna anger vilken färskhet och vilka storlekskategorier som gäller för färsk fisk. De tillämpas i enlighet med bevarandeåtgärder, särskilt minsta biologiska längdstorlek. Normerna anger handelsbeteckningar och beskrivningar av konserverade sardiner, pelamid och tonfisk.

Konsumentinformation

Fisk, skaldjur, tång och alger som säljs till konsumenter eller restauranger måste vara försedda med följande information:

  • Artens gängse och vetenskapliga namn.
  • Om produkten är vildfångad eller odlad.
  • Fångst- eller odlingsplats:
    • för fisk fångad till havs: FAO-delområde eller FAO-sektion (nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet) eller annat FAO-område (andra vatten)
    • sötvattenfisk: vilket vatten i eller utanför EU som den kommer från
    • odlad fisk: i vilket land i eller utanför EU som den sista uppfödningsperioden ägde rum.
  • Vilka fiskeredskap som används.

Den gemensamma marknadsorganisationen rättar sig också efter allmänna regler för livsmedelsmärkning av tinade produkter och bäst före-dag (dvs. minsta hållbarhetstid).

Förutom de obligatoriska uppgifterna får leverantörerna märka med frivilliga uppgifter, t.ex. fångst- eller landningsdag, uppgifter om miljöaspekter och produktionsteknik. Kommissionen ska utreda om det går att införa ett miljömärkningssystem för EU eller åtminstone minimikrav.

Marknadsinformation

För att råda bot på bristen på ekonomisk statistik om fiskmarknaderna har kommissionen inrättat EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Organet ska bidra till större insyn i marknaden och göra den effektivare. Det analyserar utveckling på marknaden till stöd för näringslivet och politiska beslut.

På sin webbplats lägger organet ut statistik om volymer och värden på fiskeri- och vattenbruksprodukter – från grossistförsäljning till affären, inklusive import- och exportsiffror. Statistiken samlas in i EU-länderna, Norge och Island och från EU-institutionerna. De uppdateras varje dag.