Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Försäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Försäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter © Lionel FlageulGemensamma handelsnormer

De gemensamma handelsnormerna innehåller enhetliga kännetecken för vissa fiskeriprodukter som säljs i EU, oavsett deras ursprung. De bidrar till en öppen inre marknad som fungerar smidigt och förser marknaden med produkter av hög kvalitet.

Marknadsnormerna anger vilken färskhet och vilka storlekskategorier som gäller för färsk fisk. De tillämpas i enlighet med bevarandeåtgärder, särskilt minsta biologiska längdstorlek. Normerna anger handelsbeteckningar och beskrivningar av konserverade sardiner, pelamid och tonfisk.

Konsumentinformation

Fisk, skaldjur, tång och alger som säljs till konsumenter eller restauranger måste vara försedda med följande information:

  • Artens gängse och vetenskapliga namn.
  • Om produkten är vildfångad eller odlad.
  • Fångst- eller odlingsplats:
    • för fisk fångad till havs: FAO-delområde eller FAO-sektion (nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet) eller annat FAO-område (andra vatten)
    • sötvattenfisk: vilket vatten i eller utanför EU som den kommer från
    • odlad fisk: i vilket land i eller utanför EU som den sista uppfödningsperioden ägde rum.
  • Vilka fiskeredskap som används.

Den gemensamma marknadsorganisationen rättar sig också efter allmänna regler för livsmedelsmärkning av tinade produkter och bäst före-dag (dvs. minsta hållbarhetstid).

Förutom de obligatoriska uppgifterna får leverantörerna märka med frivilliga uppgifter, t.ex. fångst- eller landningsdag, uppgifter om miljöaspekter och produktionsteknik. Kommissionen ska utreda om det går att införa ett miljömärkningssystem för EU eller åtminstone minimikrav.

Marknadsinformation

För att råda bot på bristen på ekonomisk statistik om fiskmarknaderna har kommissionen inrättat EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Organet ska bidra till större insyn i marknaden och göra den effektivare. Det analyserar utveckling på marknaden till stöd för näringslivet och politiska beslut.

På sin webbplats lägger organet ut statistik om volymer och värden på fiskeri- och vattenbruksprodukter – från grossistförsäljning till affären, inklusive import- och exportsiffror. Statistiken samlas in i EU-länderna, Norge och Island och från EU-institutionerna. De uppdateras varje dag.