Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh © Lionel FlageulSpoločné obchodné normy

Spoločné obchodné normy stanovujú jednotné charakteristiky určitých produktov rybárstva predávaných v EÚ bez ohľadu na ich pôvod. Pomáhajú zabezpečiť transparentný vnútorný trh, ktorý funguje plynule a poskytuje vysokokvalitné produkty.

Obchodné normy sa týkajú čerstvosti a kategórií veľkosti produktov. Uplatňujú sa v súlade s opatreniami na ochranu rýb a osobitne minimálnymi biologickými veľkosťami. Tieto normy takisto určujú obchodné opisy a prezentáciu konzervovaných sardiniek, malých makrel a tuniaka.

Informácie pre spotrebiteľov

Produkty rybolovu a akvakultúry, morské riasy a ostatné riasy predávané konečným spotrebiteľom alebo do stravovacích zariadení musia mať tieto informácie:

 • obchodné a odborné názvy druhov;
 • skutočnosť, či boli produkty ulovené v mori, v sladkej vode alebo pochádzajú z hospodárskych chovov;
 • oblasť výlovu alebo produkcie:
  • ryby ulovené na mori: podoblasť alebo divíziu FAO (severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more) alebo oblasť FAO (iné vody);
  • sladkovodné ryby: vodný útvar v členskom štáte EÚ alebo v krajine pôvodu mimo EÚ;
  • chovné ryby: krajina v EÚ alebo mimo EÚ, v ktorej sa uskutočnilo posledné chovné obdobie;
 • použitý rybársky výstroj.

Spoločná organizácia trhov je takisto v súlade so všeobecným pravidlami označovania potravín pre rozmrazené výrobky a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Okrem povinných informácií môžu prevádzkovatelia poskytovať dobrovoľné informácie týkajúce sa dátumu výlovu alebo vylodenia, informácií o ochrane životného prostredia, výrobných technikách atď.. Komisia preskúma, či by bolo možné vytvoriť systém environmentálnych značiek EÚ alebo stanoviť minimálne požiadavky.

Informácie o trhu

S cieľom riešiť súčasný nedostatok ekonomických poznatkov o trhoch s produktmi rybárstva, zriadila Komisia Európske stredisko pre monitorovanie trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry. Prostredníctvom svojej práce stredisko prispeje k transparentnosti a účinnosti trhu. Bude analyzovať dynamiku trhu v EÚ a podporí prijímanie politických či obchodných rozhodnutí.

Na osobitnej webovej lokalite stredisko poskytuje údaje o objeme a hodnote produktov rybárstva a akvakultúry od ich prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane dovozu a vývozu. Tieto údaje sa zhromažďujú z krajín EÚ, Nórska a Islandu a inštitúcií EÚ. Aktualizujú sa každý deň.