Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh © Lionel FlageulSpoločné obchodné normy

Spoločné obchodné normy stanovujú jednotné charakteristiky určitých produktov rybárstva predávaných v EÚ bez ohľadu na ich pôvod. Pomáhajú zabezpečiť transparentný vnútorný trh, ktorý funguje plynule a poskytuje vysokokvalitné produkty.

Obchodné normy sa týkajú čerstvosti a kategórií veľkosti produktov. Uplatňujú sa v súlade s opatreniami na ochranu rýb a osobitne minimálnymi biologickými veľkosťami. Tieto normy takisto určujú obchodné opisy a prezentáciu konzervovaných sardiniek, malých makrel a tuniaka.

Informácie pre spotrebiteľov

Produkty rybolovu a akvakultúry, morské riasy a ostatné riasy predávané konečným spotrebiteľom alebo do stravovacích zariadení musia mať tieto informácie:

  • obchodné a odborné názvy druhov;
  • skutočnosť, či boli produkty ulovené v mori, v sladkej vode alebo pochádzajú z hospodárskych chovov;
  • oblasť výlovu alebo produkcie:
    • ryby ulovené na mori: podoblasť alebo divíziu FAO (severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more) alebo oblasť FAO (iné vody);
    • sladkovodné ryby: vodný útvar v členskom štáte EÚ alebo v krajine pôvodu mimo EÚ;
    • chovné ryby: krajina v EÚ alebo mimo EÚ, v ktorej sa uskutočnilo posledné chovné obdobie;
  • použitý rybársky výstroj.

Spoločná organizácia trhov je takisto v súlade so všeobecným pravidlami označovania potravín pre rozmrazené výrobky a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Okrem povinných informácií môžu prevádzkovatelia poskytovať dobrovoľné informácie týkajúce sa dátumu výlovu alebo vylodenia, informácií o ochrane životného prostredia, výrobných technikách atď.. Komisia preskúma, či by bolo možné vytvoriť systém environmentálnych značiek EÚ alebo stanoviť minimálne požiadavky.

Informácie o trhu

S cieľom riešiť súčasný nedostatok ekonomických poznatkov o trhoch s produktmi rybárstva, zriadila Komisia Európske stredisko pre monitorovanie trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry. Prostredníctvom svojej práce stredisko prispeje k transparentnosti a účinnosti trhu. Bude analyzovať dynamiku trhu v EÚ a podporí prijímanie politických či obchodných rozhodnutí.

Na osobitnej webovej lokalite stredisko poskytuje údaje o objeme a hodnote produktov rybárstva a akvakultúry od ich prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane dovozu a vývozu. Tieto údaje sa zhromažďujú z krajín EÚ, Nórska a Islandu a inštitúcií EÚ. Aktualizujú sa každý deň.