Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Afzet van visserij- en aquacultuurproducten

Afzet van visserij- en aquacultuurproducten © Lionel FlageulGemeenschappelijke handelsnormen

Gemeenschappelijke handelsnormen bepalen de uniforme kenmerken waar bepaalde in de EU verkochte visserijproducten - ongeacht hun oorsprong - aan moeten voldoen. Deze normen zorgen voor een transparante en goedwerkende interne markt die producten van hoogstaande kwaliteit levert.

De handelsnormen bepalen de versheid en de grootte van verse producten. Deze worden toegepast overeenkomstig de instandhoudingsmaatregelen, met name biologische minimummaten. De normen vermelden eveneens de verkoopbenamingen en aanbiedingsvormen van tonijn, bonito en sardines in blik.

Voorlichting van consumenten

Bij visserij- en aquacultuurproducten, zeewier en algen die worden verkocht aan consumenten of cateringservices moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • de commerciële en de wetenschappelijke naam
  • of de producten op zee of in zoet water zijn gevangen, dan wel zijn gekweekt
  • het vangst- of productiegebied:
    • vis gevangen op zee: FAO-deelgebied of -sector (noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Zwarte Zee) of het FAO-gebied (andere wateren)
    • zoetwatervis: de visgrond in het (EU-)land van het herkomst
    • gekweekte vis: (EU-)land van de laatste kweekperiode
  • het gebruikte vistuig

De gemeenschappelijke ordening van de markten is ook in overeenstemming met de algemene regels voor voedseletikettering inzake ontdooide producten en houdbaarheidsdatum.

Naast de verplichte informatie kunnen producenten vrijwillig informatie geven over de datum van de vangst of de aanlanding, milieuaangelegenheden, productietechnieken e.d. De Commissie zal nagaan of het haalbaar is om een Europees milieukeursysteem op te stellen of minimumeisen in te stellen.

Marktonderzoek

Om het huidige gebrek aan economische kennis over vismarkten aan te pakken heeft de Commissie de Waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten opgezet. De werkzaamheden van de waarnemingspost dragen bij aan de transparantie en doeltreffendheid van de markt. De post analyseert de marktdynamiek en ondersteunt bedrijfs- en beleidsbeslissingen.

Op de website van de waarnemingspost staan de gegevens over de omvang en waarde van de aanvoer en uitvoer van de visserij- en aquacultuurproducten, van de eerste verkoop tot aan de verkoop aan de eindverbruiker. Deze gegevens komen van de EU-landen, Noorwegen en IJsland, en van de instellingen van de EU. Ze worden dagelijks bijgewerkt.